Služby

Služba SMS InfoKanál je nejvíce používanou službou svého druhu na českém trhu

Počet obcí České republiky využívajících SMS InfoKanál se letos na podzim přehoupnul přes hranici 500. Mezi další obce, které se ke službě SMS InfoKanál v poslední době připojily, patří Pětihosty, Tuchlovice, Lipovec a pět obcí z Moravskoslezského kraje – Suchdol nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Skotnice, Hodslavice a Kunín.

V jakých situacích chtějí tyto obce SMS InfoKanál využívat?
„SMS InfoKanál použijeme k poskytování rychlých, občas i neočekávaných informací, nejen v případě nouze, mimořádné události či vzniklého krizového stavu, ale také k rozesílání zpráv z městského úřadu nebo pozvánek na kulturní akce ve městě,“ uvádí František Kříž zodpovědný za bezpečnost a krizové řízení na městském úřadu v Horažďovicích.

„SMS InfoKanál nám pomůže řešit situace krizového charakteru na území města a v přilehlých obcích – může se jednat o poruchy vody, ale také o povodně. Navíc i ušetříme. Investice do SMS InfoKanálu v porovnání s rozhlasem je výrazně nižší,“ prozrazuje Martin Rataj, místostarosta Votic.

„Máme velkou radost z funkčního systému rychlého informování občanů v nenadálých situacích například při uzavření plynu nebo vody. Do systému SMS InfoKanál se nám přihlásilo velké množství lidi v krátkém čase po jeho spuštění,“ říká Jiří Švec, starosta Nepomuku.

„Od služby SMS InfoKanál očekáváme zlepšení informovaností občanů v povodňovém pásmu, esemesky urychlí informovanost v případě nutnosti evakuace. Zároveň využijeme SMS InfoKanál v každodenních situacích,“ uvádí Karol Polák, bezpečností ředitel města Přeštice.

Obce s rozšířenou působností představují subjekty, které mohou využívat SMS komunikaci ve velmi širokém záběru – od komunikace s občany v běžném i krizovém režimu, přes interní komunikaci, důležitá je také například individuálně zaměřená komunikace v případě SMS o vyhotovených dokladech.

„V Plzeňském kraji využívá SMS komunikaci s občany polovina obcí s rozšířenou působností. Například v Rokycanech si občané i zástupci radnice pochvalují SMS InfoKanál při nabízení pronájmu obecních bytů. V Klatovech se osvědčuje SMS komunikace s občany ohroženými povodněmi v záplavovém území okolo Úhlavy nebo Drnového potoka. SMS zprávy využívají také předsedové osadních výborů nebo odbory občansko-správní a dopravní k zasílání informací o vyhotovených dokladech,“ uvádí Jana Mertová, ředitelka divize SMS InfoKanál ve společnosti KONZULTA Brno, a. s.

Čtěte také