Branding

Edenred představuje novou globální identitu

Edenred vstupuje do další kapitoly transformace se silnou sjednocující značkou, která propojuje 43 milionů zaměstnanců, 750 000 firem a veřejných institucí a 1,4 milionu smluvních partnerů.

Všech 250 produktů a služeb Skupiny, včetně ikonického programu TicketRestaurant, se po dnešním faceliftu bude prezentovat podle jednotných grafických standardů. Novou identitu zachycuje i motto Skupiny „Weconnect, youwin“, které odráží digitalizaci Edenred, jím vybudované sítě i výhody, jež přináší: větší kupní sílu zaměstnanců, optimalizaci nákladů pro zaměstnavatele a více byznysu pro obchodníky. Ve středu 14. června 2017 mělo všech 8 000 zaměstnanců ve 42 zemích na sobě barvy nového loga. Tato rozsáhlá akce proběhla v rámci strategického plánu Fast Forward skupiny Edenred, který je zaměřen zejména na kompletní digitalizaci nabídky Skupiny a na dosažení první příčky v segmentu B2B2C.

Bertrand Dumazy, předseda správní rady a generální ředitel Edenred, k tomu říká: „Spuštění naší nové vizuální identity představuje v celkové transformaci skupiny Edenredvýznamný milník. Přechod Edenred k plně digitálnímu ekosystému nás vedl k vytvoření nové identity, založené na silném, smysluplném a sjednocujícím brandu. Pro 43 milionů zaměstnanců, 1,4 milionu smluvních partnerů a 750 000 firem je každé naše řešení prostředkem k vytváření hodnot.“

Nové logo Edenred nyní ponesou všechna řešení skupiny

Skupina také přijala nové motto „Weconnect, youwin“, které odráží digitalizaci Edenred, jím vybudované sítě, i výhody, které přináší:větší kupní sílu zaměstnanců, optimalizaci nákladů pro zaměstnavatele a více byznysu pro obchodníky.

Logo Edenred opět využívá červenou tečku, která je charakteristickým prvkem značky již od šedesátých let 20. století, kdy společnost uváděla na trh program Ticket Restaurant,a zahrnuje v sobě všechny atributy nové značky: jednoduchost, spolehlivost, digitalizaci, univerzálnost, odvahu a spojení. Nyní se mění v červený kruh, který má ve svém středu slovo Edenred a zůstává otevřený: otevřený vůči jedinečné síti Skupiny, ale hlavně vůči zaměstnancům, firmám a smluvním partnerům, kteří řešení Edenred využívají. Červenou příponou „red“nové logo vyjadřuje barvu, která k vizuální identitě Skupiny patří od samého prvopočátku, a usnadňuje čitelnost značky. Slovní hříčka (v angličtině „red“znamená „červený“ a ve španělštině „síť“) také odkazujena různé ekosystémy, na nichž jsou produkty Skupiny založeny. Čisté křivky písma vyjadřují hladký přechod k nové grafické identitěpřesně tam, kde se setkávají světy B2B a B2C, jelikož digitalizace nabídky Skupiny jí umožňuje budovat čím dál přímější vazby se 43 milióny zaměstnanců, kteří její řešení používají. Logo, jež je navrženo v monogramovém formátu, takésymbolizuje schopnost mobilních aplikací Edenredpropojovat.

Grafika Edenred byla zcela přepracována v souladu s novou platformou značky: vytvoření „ribbonu“, který představuje vazby, jimiž Edenred propojuje jednotlivé cílové skupiny, použití jasných barev a poskytnutí centrálního prostoru referenčním obrázkům a symbolům, jak je patrné na nových webových stránkách edenred.com.

Anne-Sophie Sibout, viceprezidentka skupiny Edenred pro komunikaci, k tomu dodává: „Během uplynulého roku jsme do tohoto skutečně kolaborativního projektu, z něhož vzešla nová vizuální identita skupiny Edenred, zapojili přes 200 zaměstnanců. Nová identita značky je příslibem důvěry, sbližování a odvahy. Jak svým návrhem, tak zpracováním symbolizuje jedinečné vazby, které Edenred vytváří mezi svými jednotlivými cílovými skupinami.“

Rebranding proběhl ve spolupráci s agenturou Royalties, která navrhla nové logo a vizuální identitu Edenredu a podílela se na tvorbě platformy značky.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!