Internet

Internetová reklama získala loni v Evropě čtvrtinu mediálních rozpočtů

Internetová reklama loni v Evropě rostla nejrychleji ze všech mediatypů a míří do ní již čtvrtina všech inzertních výdajů do médií. Vyplývá to výsledků studie velikosti online inzerce, které publikovala asociace IAB Europe za rok 2012. Čísla jsou pro internetovou branži více než povzbudivá. Investice přilákaly nové reklamní možnosti v celoplošné reklamě, zejména videospoty a mobilní reklama, dále posilovala i reklama ve vyhledávání a placené zápisy v katalozích a produktových databázích. Celkově utratili zadavatelé na internetu za loňský rok 24,3 miliard euro (cca 600 miliard korun), o 2,4 miliardy euro více než v roce 2011.

Graf č.1: Vývoj velikosti online inzerce za posledních 7 let (v mld. euro)

Vývoj velikosti online inzerce za posledních 7 let

Tempo růstu reklamních investic bylo v loňském roce 11,5 %. Po „krizovém“ roce 2009 je již třetím rokem za sebou dvouciferné, přestože mírně zpomaluje.

Graf č.2: Tempo růstu investic do internetové reklamy v posledních 6 letech

Tempo růstu investic do internetové reklamy v posledních 6 letech

Pokud jde o jednotlivé kategorie internetové reklamy, největší nárůst vykázala reklama ve vyhledávání (o 15,5 % na 11,9 mld. euro). Celoplošná reklama vzrostla loni o 9 % na 7,9 mld. euro. Výrazně se na tom podílel nárůst investic do reklamy pro mobilní zařízení a do videoformátů. Výdaje do placených inzerátů a katalogů stouply o 6 % na 4,5 mld. euro, což autoři připisují přesunu investic do tohoto druhu reklamy z tisku na internet.

Graf č.3: Tempo růstu jednotlivých forem online inzerce (vyhledávání, display, řádková a katalogová inzerce, celkem)

Tempo růstu jednotlivých forem online inzerce

Podíly jednotlivých kategorií se v Evropě poměrně liší. Na západních trzích je nejvíce peněz v reklamě ve vyhledávání, která má na celkovém online spendu podíl 48 %. Celoplošná reklama dosahuje 31 % a 20 % připadá na katalogovou a řádkovou inzerci. V regionu střední a východní Evropy (bez Ruska) je však nejsilnější display reklama s podílem 51 %, vyhledávání 38 % a katalogy 11 %. To víceméně odpovídá i situaci v ČR (55 % display reklama včetně mobilní a videoreklamy, 36 % vyhledávání, 8 % katalogy).

Graf č.4: Podíly jednotlivých forem online inzerce v západní a východní Evropě

Podíly jednotlivých forem online inzerce v západní a východní Evropě

Přes 24 miliard euro, které do internetové reklamy v Evropě míří, představuje 25,6 % celkového inzertního spendu v monitorovaných médiích (televize, tisk, rádio, OOH a kinoreklama). Ještě v roce 2006 to přitom bylo jen 10 %, za tu dobu online trh svůj podíl více než zdvojnásobil. Následující graf ukazuje podíly jednotlivých mediatypů na evropském trhu jako celku z hlediska velikosti inzerce. Internet zaujímá druhou pozici za televizí (28 mld. euro), tisk je však rozdělen na noviny a časopisy. Dohromady by tisková inzerce dosáhla stejné výše jako ta televizní.

Graf č.5: Podíl mediatypů na evropském mediálním trhu (v mld. euro)

Podíl mediatypů na evropském mediálním trhu

„Výsledky výzkumu jsou pro online reklamu pozitivní a potvrzují pozici internetu jako nejdynamičtějšího média. Navzdory poklesu mediálních rozpočtů v některých zemích a tíživou ekonomickou situaci online tržby dále rostly. Zadavatelé začali více využívat video a display formáty s brandovým efektem i na internetu, uvědomují si jeho interaktivní možnosti i měřitelnost výkonu. Rozvíjí se také automatizace prodeje a nákupu reklamy a více se využívají data pro cílení. To vše činí internet pro inzerenty atraktivnější.“ komentuje výsledky Pavel Ševera ze Sdružení pro internetovou reklamu, které je členem IAB Europe a zajišťovalo sběr dat za Českou republiku.

Výzkum probíhal v členských zemích sdružení IAB Europe, které zahrnuje i Turecko a Rusko. Ceny jsou uvedeny v tzv. gross cenách (v Česku se používá spíše výraz medianet ceny), tedy cenách, za které vydavatel reklamu skutečně prodal (včetně případných provizí). AdEx je mezinárodní srovnávací studie velikosti internetové inzerce agregující data za 26 evropských zemí (vč. Ruska a Turecka), kde působí lokální sdružení asociace IAB. Zdrojem dat jsou pravidelné průzkumy, popř. odhady inzertního spendu realizované v každé členské zemi IAB místním sdružením (v České republikce SPIR). Finální zpracování provádí společnosti IHS. Ceny jsou uvedeny v tzv. gross cenách (v Česku se používá spíše výraz medianet ceny), tedy cenách, za které vydavatel reklamu skutečně prodal, včetně případných provizí. Po vyloučení dvojího započítávání je z výsledků odečten inzertní výkon směřující do zahraničí i výrobní náklady. Výsledky jsou považovány za nejrelevantnější zdroj informací o online reklamě v Evropě.

– red –

Čtěte také