Internet

Jak často se vyhledávají informace v souvislosti se Dnem matek, Dnem otců“ a Valentýnem?

Výkonnostní agentura Performics sledovala prostřednictvím nástroje Google Trends vyhledávání informací na Googlu souvisejících se Dnem matek a výsledky porovnala se studií, kterou zpracovali v Performics USA. Studie se zaměřila na data z vyhledávání za rok 2013 a porovnávala četnost vyhledávání dotazu „Den matek“ s dotazem „Den otců“, „Valentýn“ a „Mezinárodní den žen“.

Získaná data agentury Performics vypovídají o skutečnosti, že v ČR se prostřednictvím vyhledávače Google nejvíce zajímáme o informace v souvislosti se svátkem zamilovaných, tedy Valentýnem, na druhém místě je Den matek, MDŽ a za nimi je s velkým odstupem Den otců. Dotaz „Den matek“ je v Česku nejvíce vyhledávaný v hlavním městě, následují Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.

V USA dominuje Den matek
V USA není v počtu vyhledávání mezi jednotlivými sledovanými svátky takový rozdíl. Přestože se tvrdí, že Valentýn je americký svátek, u Američanů vede ve vyhledávání Den matek a až po něm následuje Valentýn a Den otců.

Popis hodnot v grafech
Čísla v grafu představují počet vyhledávacích dotazů, které se týkaly konkrétního výrazu, v poměru k celkovému počtu vyhledávání na Googlu. Nepředstavují absolutní počty vyhledávacích dotazů, neboť údaje jsou normalizovány a prezentovány na stupnici od 0 do 100.

Graf: Celkový zájem o hledání klíčových slov ve vyhledávači Google v ČR v roce 2013

Den matek

Graf: Celkový zájem o hledání klíčových slov ve vyhledávači Google v USA v roce 2013

Den matek

Zaměříme-li se na to, jak roste četnost vyhledávání s blížícím se svátkem, dosahuje vyhledávání MDŽ svého vrcholu v krátkém časovém období a opět rychle klesá. Je to dané i tím, že tento svátek připadá v kalendáři na přesné datum, stejně jako Valentýn. U toho však pozorujeme, stejně jako u Dne matek, pozvolnější nárůst četnosti vyhledávání v průběhu 6 až 7 týdnů a následně dramatický pokles.

Graf: Vývoj hledání výrazů na Googlu před a po termínu svátků v ČR v roce 2013 (po týdnech)

Den matek

V USA je Valentýn vyhledáván kratší dobu, než je tomu v ČR. Také je oproti ostatním sledovaným svátkům méně vyhledávaný dotaz „when valentines day“ (kdy je Valentýn). To ale souvisí s faktem, že Den matek a Den otců jsou pohyblivé svátky, které každý rok připadají na jiné datum. Vyhledávání dotazů „when mothers day“ (kdy je Den matek) a „when fathers day“ (kdy je Den otců) dosahuje vrcholu 1 až 2 týdny před daným svátkem.

Graf: Vývoj hledaných výrazů na Googlu před a po termínech svátků v USA v roce 2013 (po týdnech)

Den matek

Čtěte také