Internet

Letošní rok přinesl změny v rozdělení reklamních investic do jednotlivých mediatypů

Na základě nové obchodní politiky celoplošných televizí v ČR sledovala agentura Performics vývoj domácích reklamních investic do médií v období od ledna do června v letech 2010 až 2013. Ze získaných dat vyplývá, že značná část reklamních investic se v letošním roce přesunula z televizí do internetu, dále posílila také outdoorová média, tisk drobně stagnoval, poměrně razantní pokles zaznamenala kinoreklama.

Výkonnostní agentura Performics sledovala vývoj českého mediálního trhu v souvislosti se změnou obchodní politiky celoplošných televizí. Z dat za první pololetí letošního roku je patrné, že po několika letech stabilního růstu zaznamenaly letos televize pokles příjmů oproti prvnímu pololetí loňského roku téměř o 1,2 mld. Kč (1–6/2012: 14,3 mld. Kč; 1–6/2013: 13,1 mld. Kč).

„V posledních dvou letech nejrychleji rostou reklamní investice do internetu, kterým do značné míry mohl pomoci přesun části reklamních prostředků, které firmy v loňském roce investovaly do TV reklamy,“ říká Tomáš Varga, ředitel výkonnostní agentury Performics, a dodává: „V prvním pololetí letošního roku se oproti tomu loňskému zvýšily reklamní investice do display reklamy o více než 700 milionů Kč a tvořily přes 3,1 mld. Kč.“

Patrný byl také nárůst investic do outdoorových médií, a to o více než 330 milionů (1–6/2012: 1,85 mld. Kč; 1-6/2013: 2,18 mld. Kč).

Jen minimální pokles zaznamenaly investice do tisku (1–6/2012: 8,69 mld. Kč; 1–6/2013: 8,55 mld. Kč). Největší procentuální pokles zaznamenala kinoreklama (1–6/2012: 96 milionů; 1–6/2013: 79 milionů Kč).

Tabulka: Vývoj reklamních investic v ČR v 1. pololetí v letech 2010, 2011, 2012 a 2013 (v mld. Kč)

Vývoj reklamních investic

Graf: Vývoj podílu jednotlivých mediatypů na celkových investicích za 1. pol. v letech 2010, 2011, 2012 a 2013

Vývoj reklamních investic

Pozn.: Internet – pouze display reklama

– red –

Čtěte také