Marketing

Efektivní a zajímavé využití QR kódů v marketingu

Možná jste zaregistrovali, že již 15.2.2010 oznámili Seznam.cz a izraelská společnost 3GVision, přední dodavatel čteček dvourozměrných čárových kódů navázání úzké spolupráce. Jejím cílem a podstatou bude lokalizace čteček QR kódů izraelského výrobce pro český trh. Skvělé, měli by v tomto momentu jásat marketéři. V tiskovém komuniké je doslova uvedeno: „Na základě této spolupráce nabídnou oba partneři kompletní rebrandovanou verzi QR čtečky v barvách a s popisem Seznamu včetně české lokalizace. Čtečka bude levná a dostupná pro většinu mobilních telefonů z celé škály platforem jako je Java, Symbian, Windows Mobile včetně iPhonu a Androidu.“ Překvapením pro mě je, že se iniciativy v oblasti QR čteček kódů nechopil některý z operátorů, který mohl být leadrem v evropském regionu. Srovnej např. http://smobil.cz/cz/qr-kody/popis/.

QR kód

Podělím se s Vámi také se zkušeností, kterou jsem získal na konferenci o inovacích v katarském Dauhá, kde jsem prezentoval novou typologii produktových inovací EU, o které jsem již psal v předchozím příspěvku v marketingových novinách. Již při příletu mi v odbavovací hale naskenovali úředníci zorničky očí a jejich obrázek uložili letištní „odborníci“ do QR kódu na plastovou kartu návštěvníka Kataru. Současně jsem obdržel na tutéž kartu i druhý QR kód, který v 5 řečech (arabštině, angličtině, francouzštině, češtině aj.) komplexně identifikoval mou osobu. Letištní taxikář následně opatřil má zavazadla kódem Bee Taggs (tj. včelím kódem) hotelu a po příjezdu do hotelu mi na plastovou kartu z letiště přibyl ještě třetí QR kód, tedy kód hotelu a služeb, které v něm mám zaplacené a současně i informace – umožňující vstup do pokoje. 
Na konferenci jsem pak obdržel  BarCode, jenž mě provázel jako identifikátor celou konferencí a současně mi organizátoři na mé papírové vizitky neskenovali či dotiskli QR vizitkový kód umožňující vizitku přeložit do 24 řečí účastníků konference včetně čínštiny, japonštiny, indonéských jazyků, arabštiny, korejštiny aj….. A aby toho nebylo málo, konference se konala v objektu, který měl celou fasádu pokrytou QR kódy jako architektonickou výzdobou…

Již tehdy se zrodil nápad jednak zařadit problematiku QR kódy a jejich využití v marketingu do přednášek a cvičení předmětu „Moderní trendy v marketingu“, které na VŠEM v rámci semináře praktických aplikací přednáším a jednak o tomto tématu napsat pár řádek do Marketingových novin.

Co to ty QR kódy jsou, slyším otázku čtenářů. Odpověď není složitá. Všichni jistě znáte čárové kódy typu EAN, se kterými se setkáváte vždy při nákupu čehokoliv v obchodech kamenných i e- shopech. QR kód na rozdíl od čárového kódu není tvořen různě silnými/tlustými čarami řazenými vedle sebe ale čtvercem, kde jsou strukturovány různě veliké černobílé čtverečky. Jeden takový QR kód obsahuje podle normy ISO 16022 (International Symbology Specification) 1500 malých čtverečků, do kterých lze uložit až 3 ooo bajtů informací, což představuje např. uložení 7 000 číslic nebo text o délce 4300 znaků. Technologii pro QR kódy navrhla už v roce 1994 japonská společnost Denso-Wave. Jak napovídá zkratka “QR” (QR Code – Quick Response Code), původním záměrem vynalézané technologie bylo rozkódovat obsah co nejrychlejším způsobem. Avšak teprve rokem 2007 začíná schopnost vybraných mobilních telefonů v kombinaci s digitálním fotoaparátem mobilní telefon používat jako čtečku těchto kódů a tím se vytvořil multispektrální prostor pro využití QR kódů prakticky ve všech oborech lidské činnosti a také v marketingu.

Většina z Vás jistě viděla film  Quantum of Solace o Jamesi Bondovi, ale jen málokdo ví, že k tomuto filmu byla v roce 2008 vytvořena první reklama s využitím QR kódů. Lidé si v ní měli nafotit mobilním telefonem s fotoaparátem na plakátech či billboardech QR kód, připomínající fraktálový čtverec a operátor jim zajistil softwarem převod QR kódu na text, prolink na webovou stranu filmu, speciální vyzváněcí úvodní melodii k filmu, speciální roletku na mobil s J.Bondem a navíc skvělou soutěž o skutečně hodnotné ceny.  Od té doby se QR kódy používají jako moderní marketingový nástroj v informačních, reklamních PR a kombinacích těchto kampaní a dokonce vytvořily novou skupinu marketingového mixu označovanou jako  PQR  (Product Quick Code), do které jsou například řazeny: MaxiCode EU (používají se standardně při logistice balíků a kontejnerů), BarCode (využívá jej Gogole jako multimediální kód), Blue Tagg (používají se v multimediálních hrách), Datamatrix (lze je aplikovat při hrách a soutěžích), Quick Mark (využívají se v marketingových soutěžích), Shoot Code (používají se při marketingových prezentacích produktů ), Bee Taggs aj.

Ten, kdo v marketingu chce být jedinečný, „in“, „sexy“ a odlišovat se moderností, jedinečností od ostatních, ten prostě používá  QR kódy ve všech svým marketingových, PR a imageových aktivitách. A tak se QR kódy stávají standardem papírových vizitek, letáků, plakátů, např. pro náborové akce studentů do středních škol i do škol vysokých, QR kód je na webových stránkách tržních leaderů, QR kód je na plastových kartách  zaměstnanců moderních firem, studentů, bezpečnostních agentur  aj. QR kody mají svou webovou českou stránku (www.qr-codes.cz). QR kódy najdete na bilbordech SONY v metru, na plakátech rádcovských SMS ZOO Praha, dokonce jsem jej našel ve vlaku natištěný v jízdním řádu EC177 Z Berlína do Vídně přes Prahu, kde spoří jazykové mutace jízdního řádu nebo ve Vídni u řady historických památek, v Bruselu v muzeích u exponátů apod.

V marketingu a zejména nízkonákladovém eventovém marketingu  QR kód představuje a skrývá pro cílového čtenáře – příjemce informace bonus, event (zážitek), překvapení a skryté poznání, které je naprosto cílené, jedinečné a konkrétní. Představme si například kampaň na získání nových studentů, na vytváření loajality ke značce produktu nebo producenta, na představení nového produktu, programu, oboru studia, specializace aj. s využitím QR kódů, které se budou touto jedinečností odlišovat se od kampaní konkurentů a hlavně příjemci informací i široké veřejnosti signalizovat, že zdroj informace (firma, škola, agentura) je kreativní, moderní, že umí pracovat s moderními trendy, moderními nástroji a svou jedinečností dokáže poskytovat příjemci informace zážitek, napětí, soutěž, bonus  aj. tedy i nadstandardní hodnoty, které zejména mladí lidé oceňují.

Velmi se mi líbil také příklad, kdy Pepsi umístila 3 500 různých QR kódů na téměř 400 milionů plechovek od Pepsi, Diet Pepsi a Pepsi Max po celé Evropě distribuovaných, které po nafocení vedou člověka na wap stránky se skvělým obsahem, měnícím se při každé návštěvě. Častí návštěvníci tak dostávají navíc specielní eventy a odměny za věrnost značce. Lze si tak stahovat tapety, vyzváněcí tóny, hry a videa s vtipy skvělého komika Rusty Championa, které můžete zasílat také svým přátelům pomocí odkazu vloženého do SMS zprávy… jinými slovy QR kódy a nizkonákladová virální, QWOM a WOM komunikace je zde propojena do synergie, které mladé lidi vede směrem k využití technologií.

Schopnost a dovednost aktivně pracovat s moderními marketingovými metodami včetně QR kódů se studenti VŠEM (www.vsem.cz) učí v přednáškách a praktických cvičení předmětu Moderní trendy v marketingu. A že studenti v tomto předmětu mohou generovat sami skvělé a jedinečné nápady, dokazuje např. vytvoření chytré elektronické vizitky 6. generace ve cvičeních, kdy byl QR kód verze 1 nebo verze 4 či verze 40 umístěn jako nový prvek chytrosti na elektronickou vizitku a vznikl tak nový jedinečný produkt, který ve spojení s elektronickým vizitkářem  dává studentovi  individuální prostor pro snadnější a jednodušší učení.

A jako prázdninový bonus věrným čtenářům mých příspěvků na tomto serveru nabízím zaslání prezentací o moderních trendech v marketingu těm, kteří do komentáře k článku uvedou příklady, kde se setkali s QR kódy ve svém životě a okolí a současně uvedou svou e-mailovou adresu.

Čtěte také