Management

Balanced Scorecard – BSC

Cílem semináře je představit odborné veřejnosti moderní metodu, resp. určitý přístup k řízení podniku vytvořený na Harvardské universitě označovaný jako Balanced Scorecard (BSC) a vysvětlit možnosti využití BSC pro převod strategie do operativy. Pro praktické řízení BSC obsahuje řadu dalších velmi užitečných impulsů, které stojí za to využít.

Oba autoři – R.S.Kaplan a D.P.Norton – jsou klasiky v oblasti manažerského účetnictví a jejich nespokojenost s možnostmi metod manažerského účetnictví je přivedla k tomu, že během devadesátých let vytvořili tzv. Balanced Scorecard, který se úspěšně aplikoval v nejvýznamnějších amerických firmách.

Prvotním důvodem pro vytvoření byl požadavek na zpřesněné měření určujících faktorů pro řízení firem. A to i faktorů obtížně kvantifikovatelných a obtížně měřitelných. Klasické ukazatele výsledků hospodaření měřené ve finančních jednotkách ani v kombinaci s měřením výsledků hospodaření v hodnotách naturálních zdaleka nepostačuje pro zjišťování a hlavně vytváření předpokladů úspěchu v podnikání v současných turbulentních podmínkách globálního světa.

To je velmi zřetelné právě ve spojení se strategickým řízením společnosti, zejména při vytváření takové struktury firmy a jejich činností, která bude zárukou rozvoje, případně alespoň přežití firmy v dalším období. Ukazuje se, že zejména silné propojení na zákazníky a schopnost plnit jejich potřeby, které se rychle vyvíjejí je zásadní důležitosti. Stejně tak je zásadním personální obsazení firmy. Takové, které je schopno se rychle přizpůsobovat měnícím se potřebám, je schopno vlastní efektivní iniciativy, které je schopno se rychle učit zvládat nové úkoly. Takové, které se pro firmu dokáže významně angažovat, cítí za fungování značnou spoluodpovědnost a hledá tvořivě nejlepší řešení v daných situacích a tím vytváří předpoklad pro růst firmy.

Na základě těchto požadavků Kaplan s Nortonem definují čtyři základní tzv. perspektivy: Zákaznickou, učení a růstu, finanční (ta je klasická – o finanční výsledek jde přece vždy) a perspektivu vnitřních procesů (návaznost a integrace naturálních i řídicích procesů ve firmě je také klasický požadavek). Stanovení a řízení (od strategického k operativnímu) těchto perspektiv je považován za určující pro úspěch současné firmy.

Balanced Scorecard velmi těsně navazuje na controllingovou filosofii řízení firmy a vytváří předpoklady pro její účinnou aplikaci.

Seminář shrnuje důvody, proč uvažovat o aplikaci BSC. Ukazuje, jak v praxi postupovat od vize a strategie až po určení běžných úkolů. Pro jednotlivé perspektivy ukazuje postup a příklady, jak určovat pro jednotlivé perspektivy jejich cíle, ukazatele, úkoly a iniciativy. Jak na sebe navazují a jaký mají v řízení firmy úkol.

Součástí semináře je prezentace velmi rozsáhlého praktického případu, který dokumentuje reálnou aplikaci BSC.

Seminář vychází z těchto pramenů:
(1) Eschenbach R.: Controlling, Codex, Praha 2000
(2) Kaplan R.S., Norton D.P.: Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston, Masachusetts, 1996
(3) Kaplan R.S., Norton D.P.: The Balanced Scorecard, Management Press, Praha, 2000
(4) Zralý M.: Od ekonomického řízení ke controllingu, Sekurkon, Praha, 1997

Lektoři semináře:
Ing. Martin Zralý, CSc.
Od roku 1990 řídí vlastní poradenskou a projekční firmu MARTIS. Spolu se svými kolegy pracoval pro velké i menší české i zahraniční firmy v oblasti podnikového řízení, zejména s důrazem na controlling a řízení nákladů. Přednášel na desítkách veřejných seminářů a konferencí. Se Sekurkonem spolupracuje od roku 1994.
Od roku 1991 je členem katedry (dnes ústavu) Řízení a ekonomiky podniku na Fakultě strojní ČVUT v Praze. V současné době přednáší zejména controlling, manažerské účetnictví, vnitropodnikové řízení a návazné předměty. Od roku 1994 pravidelně přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií v programu MBA pořádaném spolu se Sheffield Hallam University manažerské účetnictví a finanční řízení. Od roku 1994 též pravidelně přednáší finanční řízení a investiční rozhodování v manažerském programu Europian Business School v Praze. Od počátku působení Institute for International Research (IIR) Vídeň v ČR pravidelně přednáší a předsedá na konferencích zejména s tématikou controllingu a řízení nákladů.
Od r. 1998 je zkušebním komisařem prestižního certifikátu Institutu Svazu účetních pro oblast manažerského účetnictví.

Ing. Jan Hušek
Pracuje pro společnost Minerva ČR. Za svoji krátkou praxi již připravil řadu projektů ve významných čs. firmách, zejména s důrazem na aplikaci moderních informačních technologií. V oblasti Balanced Scorecard se angažuje od počátku jejich aplikace v ČR.
Studuje úspěšně v doktorandském studiu na FSI ČVUT v Praze, Ústav řízení a ekonomiky podniku, kde též vyučuje.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!