Výzkum trhu

Nová metodika GfK pro monitorování nákupů všech kategorií FMCG přináší zrychlení zpracování dat

ConsumerTracking GfK zavádí metodu InHome Scanning, což je sběr dat o nákupním chování pomocí skenerů čárových kódů. Od ledna 2012 budou domácnosti v České republice a na Slovensku, zařazené v panelu, zaznamenávat pomocí této metody veškeré nákupy rychloobrátkového zboží. Zásadním přínosem metody InHome Scanning je rychlost, s níž jsou získávána data k dalšímu zpracování. Ta umožní včasná marketingová rozhodnutí, důležitá například při vyhodnocování efektivity a dopadu promočních akcí.

Gfk logo

Consumer Tracking GfK je zdrojem informací o spotřebě v oblasti FMCG. Propojuje data o rychloobrátkovém zboží s údaji o domácnostech, které je nakupují. Sleduje i vývoj nákupů v čase, což umožňuje zaznamenávat trendy a do jisté míry předvídat budoucí vývoj.

„Přechodu na InHome Scanning předcházely téměř dva roky příprav, velký důraz klademe zejména na testování a přípravám na validaci dat, hodně úsilí věnujeme podpoře a motivaci jednotlivých domácností, které jsou do panelu zapojené,“ říká Karel Gröschl, Consumer Tracking Director GfK Czech. „Od této metody si slibujeme širší záběr, tedy prakticky neomezený počet kategorií, které můžeme sledovat. Získáme tak mnohem detailnější pohled na spotřebu například čerstvých potravin,“ dodává Karel Gröschl.

Metodou InHome Scanning se data sbírají v panelech domácností v Belgii, Dánsku, Itálii, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rakousku, Rusku, Švédsku, od 1.1.2012 přechází na tuto metodu kromě České republiky i Slovensko.

Panel domácností bude vybaven GPRS skenery s displejem a klávesnicí, přenos dat bude probíhat prostřednictvím mobilní sítě. Tato zařízení umožní domácnostem naskenovat čárový kód a na klávesnici zadat informace o ceně, detailech výrobku, zda byl zakoupen v akci, atd.

ConsumerTracking GfK – základní údaje
Panel domácností GfK je jedním z hlavních zdrojů informací o nákupním chování spotřebitelů, a to jak pro výrobce, tak obchodníky. Na základě propojování dat o nakupujících domácnostech a konkrétních nákupech rychloobrátkového zboží umožňuje přesně analyzovat nákupní chování a jeho vývoj.

V panelu je zařazeno 2000 domácností vybraných dle geografických a socio-demografických kritérií tak, aby reprezentovaly celou populaci 4,5 milionů českých domácností. Každá domácnost zařazená v panelu vede nákupní deník, do něhož jsou data kontinuálně sbírána a vyhodnocována. Do nákupního deníku se zaznamenávají veškeré nákupy FMCG všech členů domácnosti. Díky tomu panel domácností pokrývá veškeré prodejní kanály bez nutnosti spolupráce s nimi, a to včetně diskontů, specializovaných prodejen, internetového, stánkového či podomního prodeje, apod.

Od ledna 2012 budou domácnosti zařazené do panelu své nákupy zaznamenávat pomocí scanneru čárových kódů s GPRS připojením, které zajistí bezprostřední přenos dat na servery GfK. Jejich další analýza tak bude moci začít podstatně dříve než dosud a umožní činit zásadní marketingová rozhodnutí včas. Ve sledování spotřeby domácností má GfK dlouhou tradici. První panel domácností vznikl v Německu již v roce 1957. Od té doby probíhá neustálé vylepšování a rozšiřování. V České republice a na Slovensku byly kromě investic spojených se zavedením metody InHome Scanning v posledních několika letech věnovány nemalé prostředky na rozvoj několikastupňového systému kontroly kvality dat.

Čtěte také