Průmysl

ŠKODA AUTO otvírá nové ‚Lean Centrum’

ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi otevřela nové ‚Lean Centrum’. Těžištěm vzdělávání zaměstnanců a dodavatelů ve školicím centru bude optimalizace procesů ve výrobě a administrativě. Za tímto účelem investuje ŠKODA přibližně 5,3 milionu eur do nového čtyřpodlažního tréninkového komplexu, který disponuje celkovou plochou 5.657 m2. Česká automobilka tak má po celém světě 25 tréninkových center.

„Společnost ŠKODA chce v následujících letech dosáhnout silného růstu a do roku 2018 zvýšit prodeje na minimálně 1,5 milionu vozů ročně,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Abychom zajistili ziskový růst, musíme neustále udržovat know-how našich zaměstnanců na špičkové úrovni. Nové ‚Lean Centrum‘ nám umožní, abychom v budoucnu lépe využívali synergií při školení zaměstnanců pro trvalé zlepšování procesů a postupů. Pomocí tréninkového centra jsme vytvořili dodatečný předpoklad pro úspěšnou realizaci Růstové strategie 2018.“

V ‚Lean Centru‘ se budou zaměstnanci společnosti a dodavatelé automobilky prostřednictvím školení obsáhle seznamovat s principy „štíhlé výroby“ a „štíhlého řízení“. Filozofií „štíhlé výroby/štíhlého řízení“ je štíhlý podnik, který díky svému trvalému zlepšování dosáhne jednoduché, efektivní, kvalitní a levnější výroby.

„Zejména se zřetelem na naši Růstovou strategii a zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti je důležité, abychom trvale zlepšovali organizaci procesů. Nové ‚Lean Centrum‘ nám pomůže, abychom naše zaměstnance na tuto výzvu optimálním způsobem připravili,“ vysvětluje Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA za oblast výroby a logistiky.

‚Lean Centrum‘ v Mladé Boleslavi je největším tréninkovým komplexem tohoto druhu, které automobilka v České republice provozuje. Tréninkové prostory jsou mimo jiné určené pro oblasti montáže a svařovny a jsou umístěny ve čtyřech patrech na celkové ploše 5.657 m2. Teoretický a praktický trénink provádí certifikovaní trenéři, připravení v koncernu Volkswagen. S novým ‚Lean Centrem‘ tak má česká automobilka 25 školicích center, mimo jiné v Indii, Rusku a Číně.

– red –

Čtěte také