Marketing

Na Marketing Management 2013 nejvíce zaujal Ken Segall, bývalý kreativní ředitel Apple

Konference, která měla nosný podtitul Playfull Spirit Sells (Kdo si hraje prodává) se zúčastnilo více jak 230 účastníků. V příjemném prostředí luxusu paláce Žofín se dne 14.5.2013 se uskutečnilo jednání v 5 blocích. Celkem vystoupilo 22 řečníků se svými poutavými referáty, jenž byly doprovázeny desítkami ukázek, jak moderní reklamní, informační a PR kampaně mohou být inspirovány hrami s netradičními hrátkami, které mají jedno společné. Společným jmenovatelem je rozehrát u příjemce komunikace pokušení zapojit se do hry a zažít něco unikátního, zajímavého a přitom do sebe vstřebat persvazijně danou informaci. S ohledem na rozsah konference není možné v rozsahu tohoto textu probírat vše a tak spíše se pokusím vypíchnout to nej…zajímavější.

Blok 1 nazvaný Gamifikace moderoval V. Sochor a byl jen zahřívacím kolem, kde V. Baloušek a P.Šebo na ukázkách doložili nejzajímavější hravé kampaně v Čechách a na Slovensku. Kampaně firmy Miele využívající tunelu nebo firmy Digital task o nejrychlejším e-shopu skutečně ukázaly jak kretativní a hravé kampaně mohou být, že dokonce pro některé nejsou v dosavadních soutěžích příslušné škatulky. Zajímavostí třeba byla prezentace kampaně na nápoj Metaxa Sun, kde k obrovskému 2D bigboardu na křižovatce Černokostelecké ulice a Průmyslové byla přídána lávka, na které skotačí jako na párty 3 studentíci se skleničkami proto, aby upoutali pozornost komunikujících. Rázem se z 2D bigboardu stal 3D billboard, který dostal dokonce název „partyboard“ a jistě není doba, kdy se v 3D bilboardu plakát plochy stane jen kulisou tzv „story boardu“, kde se bude odehrávat reality show, modní přehlídka a eventová scénka. Jen pro zajímavost tento nápad vznikl před rokem mezi studenty VŠEM v rámci praktických aplikací moderních trendů marketingu.

V daném bloku zaujal také příspěvek S. Perknera, dokládající, jak na železnici se dějí nové věci nejen v oblasti konkurence ale jak také konkurenční prostředí iniciuje např., aby hry ve spojení s moderní IT technologií přitahovaly malé i velké cestovatele na kinovlaky, zážitkové vlaky i na progresivní hravé informační systémy.

Víte co to je Bubo bubo? Tak začínala prezentace majitele největší slovenské cestovou specializované na zážitkové poznávání. Název je latinské oslovení výra velkého, ale také oné cestovky. Jako „vejři“ pak zírali účastníci konference na to, co tato cestovka dokázala a jak se jí daří hravostí sdělovat i informace o daném teritoriu lidem. Příspěvek Marka Hlavici o tom nejlepším, co je příhlášeno na letošní PIAF byl ochutnávkou a současně pozvánkou na tuto mezinárodní přehlídku reklam a workshopů. Letošní ročník se nese v mottu „Genialita nápadu šetří naše zdroje na reklamu“. Zajímavostí je, že nápad a hra jako zdroj buzz šetří náklady a reklama se může stát nízkonákladovou. Jako zdroj kde jsou uvedeny příklady nízkonákloadových reklam byla uvedena knížka, jejíž recenzi najdete zde

Druhý blok moderoval G. Berouard a hlavní pozornost byla soustředěna na vystoupení Kena Segall, bývalého kreativního ředitele firmy Apple a spolupracovníka Steva Jobse, jenž představil svou novou knížku, která v češtině vyšla s názvem „Šíleně jednoduché“. Bylo super, že ve své prezentaci nechal nahlédnout účastníkům do tvůrčí kuchyně Applu při vývoji i-Padů a jiných zařízení. Jeho postřehy a 11 základních tvůrčích zásad myšlení (myslete: brutálně, v malém, minimalisticky, akčně, v symbolech, ve správných slovech, neformálně, lidsky, skepticky, bojovně, prostě jinak než druzí) uplatněné při vývoji produktů Apple ukázaly, jak lze všechno komplexní myšlení zjednodušit a tím vše převést do nízkonákladových režimů vývoje produktů, výroby ale také i do nízkonákladové vícevrstevnaté komunikace. V jeho pojetí je vše prostě „šíleně jednoduché“ ( = Insanely Simple)…. Což doložil na příkladu, proč právě vzniklo „i“ v termínech i-Pad, i-Pod, i-Phone aj. Měl jsem možnost s tímto skromným člověkem prohodit neformálně pár vět a zeptat se jej, zda-li někdy využívali v Apple při inovacím produktů metodu SCAMMPERRIS, která právě v posledních dvou písmenech zkratky (písmena IS znamenají sousloví Insanely Simple), tedy, že nejzdařilejší inovace jsou ty, které šíleně zjednodušují původní produkt inovací a tím, jej výrazně „zlidšťují“ při obsluze aj. Místo dlouhého vysvětlování vytáhl vývojový model nového komunikátoru a informaci si zapsal s tím, že mi odpoví mejlem…

R. Kuperberg pak na příkladech reklam z celého světa ukázal, jak jednotlivé kulturologické tradice vyžadují zjednodušení informací o produktech a jak tato zjednodušení umožňují lidem na celém světě pochopit reklamu. Jeho prezentace byla skvělou ukázkou, jak lze udělat z konferenčního vystoupení divadlo, které účastníky vtáhne do děje a baví je. Prostě cool vystoupení izraelského experta. Všichni si jistě budou pamatovat reklamu na Gillete holítka pro Indii, kde je tradicí se neholit, ale i tradice se dá zbourat nebo alespoň nabourat.

V dalším bloku bylo nosné téma „Kdo si hraje , vyhrává“ a bylo skvěle moderované Janem Binarem. Vypečené hry s chipsy prezentované M. Riegelem, Boj o studenty v podání T. Šuly nebo Souboj o poklad Yankee Zephyru II prezentovaný Jakubem Červenkou ukázaly, jak hry dokáží v kampaních oživit myšlenku a přitáhnout k interaktivitě. V programu dále následovaly 2 panely. V Malém sálu Žofína se odehrával diskusní workshop s názvem Hrajeme ve velkém orchestru v Rytířském sálu pak workshop na téma Sólo pro……Zájemce najde informace na www.marketingmanagement.cz/cz/. Je zajímavé že na závěr konference se drtivá většina účastníků skutečně ztotožnila s mottem konference, tedy že „kdo si hraje, ten prodává“… Večer proběhlo vyhlášení Agentury roku 2012.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!