Marketing

Jubilejní 10.ročník Konference o rozvoji obchodu v ČR: tradiční setkání s řadou novinek

Desáté výroční setkání špiček českého obchodního trhu, které se uskuteční 2. a 3.února 2004, naváže v řadě směrů na dosavadní úspěšnou tradici. Stabilní zůstává tým, připravující konferenci, vedený Prof. Jiřím Jindrou a sestávající z reprezentantů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a poradenské firmy INCOMA Consult.

Konference si zachovává svoji dlouhodobě osvědčenou strukturu – první den proběhne společné jednání v plénu, druhý den se uskuteční 10 workshopů umožňujících intenzivní výměnu názorů mezi účastníky. Tradiční je i místo setkání – kongresové centrum hotelu Voroněž Brno.

Czech Retail Summit 2004 je však charakterizován i řadou velmi podstatných změn a novinek. Klíčová je již dříve anoncovaná změna loga a na ni navazující redesign pozvánek. Rovněž program konference dozná některé velmi významné inovace:

  • Ještě větší pozornost bude věnována diskusi o budoucnosti obchodu a trhu
  • Konferenci obohatí nový prvek – panelová diskuse zástupců všech klíčových hráčů na trhu (mezinárodních i domácích maloobchodníků a velkoobchodníků, dodavatelů zboží a technologií). Diskuse bude věnována právě aktuální otázce perspektiv českého trhu.
  • V programu se objeví ještě více informací a nezávislých analýz, dále se tak posílí informační hodnota konference
  • Detailně budou diskutovány praktické aspekty blížícího se vstupu ČR do EU
  • Dále se rozšíří prostor věnovaný problematice vztahu obchodu a jeho zákazníků, a to zejména v části zaměřené na jednotlivé formáty prodejen a v diskusních sekcích o prognózování poptávky a o retail marketingu
  • V neposlední řadě konferenci poprvé navštíví premiér české vlády

Konference se koná díky podpoře řady partnerů. Odborným garantem je společnost ORACLE Czech, platinovými partnery jsou EUROTEL, Pěkný-Unimex a Živnostenská banka. Pozvánky na konferenci jsou distribuovány v druhé dekádě prosince. Informace o přípravách summitu jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách na adrese www.retail21.cz.

Čtěte také