Služby

ČSOB iniciovala sérii seminářů o možnostech financování ze zdrojů EU

Pro letošní jaro, kdy ČR vstupuje do EU, iniciovala ČSOB soubor seminářů na téma Financování malých a středních podniků (MSP) v podmínkách Evropské unie iniciovala ČSOB.

Semináře jsou součástí dravé strategie ČSOB vůči malým a středním firmám, která se např. loni projevila nárůstem úvěrů pro malé podnikání v rozsahu 5 miliard korun. Semináře jsou určeny pro drobné podnikatele a živnostníky v regionech. Banka chce podnítit dlouhodobý dialog s touto zajímavou skupinou klientů, tentokrát na téma přístup k financování po vstupu Česka do EU. Jednotlivá témata se dotknou možnosti bezplatného poradenství pro malé a střední podniky, způsobu a významu ratingu MSP, financování tohoto segmentu z pohledu bank, alternativního financování (např. vstupem investora, factoringem či leasingem) a možnostmi, jak získat prostředky ze strukturálních fondů EU.

„Cílem projektu je informovat podnikatele o dostupných možnostech financování jejich podniku a především o tom, jak je vhodné jednotlivé alternativy kombinovat a správně načasovat jejich využití v životním cyklu podniku,“ sdělil jeden z přednášejících Aleš Pospíšil, ředitel financování malých a středních firem v ČSOB.

Semináře budou probíhat v jednotlivých regionech od 25. března do 8. června 2004, postupně v Teplicích, Plzni, Mělníku, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě a Brně.

Nad seminářem zpravidla převzali záštitu primátoři či starostové zmíněných měst. Generálním partnerem projektu je ČSOB. Dalšími partnery jsou Hospodářská komora, CCB, ČSOB Leasing, OB Heller, CEAG a Czech Invest, kteří také na semináře vysílají své přednášející.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!