Internet

Jak mít kvalitní firemní webovou prezentaci (1.)

V posledním desetiletí je internet stále více využíván jak obyvatelstvem, tak podnikatelskými subjekty. Dle výzkumu MML, uskutečněného v ČR společností Median, internet využívá 45% populace. Toto číslo jasně poukazuje na význam internetu a internetových prezentací v dnešní technologické době. Společnosti si postupně uvědomují význam internetových prezentací, a stále více internet implementují do svých marketingových a komunikačních strategií.

Firmy cítí potřebu kvalitních managerů svých internetových prezentací, které disponují aktuálními informacemi o nových trendech, technických možnostech a internetovém marketingu. Společnost TopVison, společnost zaměřená na organizaci seminářů, školení a konferencí, organizovala odborný seminář pod názvem Internet a jeho využití pro komunikaci a marketing, kde měli účastníci možnost konzultovat své postřehy a zkušenosti jak s tvůrci internetových prezentací z různých prestižních agentur, tak se zkušenými zadavateli projektů a svými kolegy.

Základní otázkou pro firmy zůstává, jestli mít nebo nemít internetovou prezentaci? Na internetu dnes najdeme stránky firem z různých oblastí podnikání. Jejich rozsah a kvalita se však rapidně liší. Od jednoduchých statických prezentací, které zahrnují základní informace o firmě, jejím působení a kontaktech, až po „obrovské“ interaktivní portálové řešení, kde firmy uveřejňují různé novinky, informace o produktech, nabízejí návštěvníkům možnost registrace do Newsletterů nebo zákaznické zóny.

Zlaté pravidlo, že „méně je někdy více“ se uplatňuje i u webových stránek. Je důležité zvážit, jestli je vůbec vhodné internetovou prezentaci mít nebo nemít, jestli máme na ní co prezentovat a v jakém rozsahu. Když už se rozhodneme pro velkou internetovou prezentaci, musíme neustále dbát na její aktualizaci, vymýšlení různých aktivit pro návštěvníky a samozřejmě i o její kvalitní kreativní ztvárnění.

Kdo zodpovídá za firemní WWW stránky?
Firmy často uvažují co nejefektivněji a snaží se snižovat náklady, proto své internetové stránky svěřují svému IT oddělení. Ne vždy je však vhodné zvolit zodpovědnou osobou za stránky pracovníka IT oddělení, jelikož tito lidé často uvažují až příliš technicky, vzdáleně od uvažovaní a nároků široké „jednoduché“ veřejnosti. Zodpovědná osoba nemusí mít technické dovednosti, nýbrž marketingové cítění, mít schopnost cítit a ochotu reagovat na požadavky svých klientů, návštěvníků stránek. Avšak alespoň základní přehled o internetových technologiích by tato osoba mít měla. Usnadní to její komunikaci s IT pracovníky a urychlí celý proces realizace.

Plán realizace – projekt
Proces tvorby internetové prezentace je možné realizovat jako projekt za pomoci project managementu. Pro správné a úspěšné zvládnutí celého procuje je však zapotřebí upřesnit minimálně následující kroky:
– Příprava podkladů a základní představa
– Výběr způsobu realizace (interní/externí)
– Schválení koncepce a struktury
– Grafické řešení
– Technické řešení
– Finalizace textů a ostatních podkladů
– Zpřístupnění – Start

Výběr způsobu realizace, resp.tvorby internetové prezentace
Tvorba stránek úzce souvisí s velikostí firmy a jejími možnostmi. Malé firmy často využívají služeb menších firem, nebo jednotlivců se znalostmi programování WWW stránek, například studentů. Jedná se však většinou o jednoduché, jednorázové vytvoření internetové prezentace.
U větších firem je možné zvolit jednu z variant, a to buď udělat stránku v rámci firmy za pomoci vlastních zdrojů, nebo najmout externí firmu. První varianta, inhouse, se ne vždy vyplatí, protože interní zaměstnanci s vývojem a realizací projektů internetových prezentací nemají dostatečné zkušenosti. I když firma disponuje s kvalitním a technicky zdatným IT oddělením, nedisponuje potřebnými znalostmi. Také je všeobecně známé, jak pracovníci reagují na různé požadavky ohledně inovace, aktualizace, jak jsou neustále zaneprázdněni a nemají na nic čas. Úspěšná internetová aktualizace však inovaci a permanentní aktualizaci a pružnou reakci potřebuje jako „chléb“, s čímž je úzce spojená velká časová náročnost.

Externí firmy, outsorsingová varianta, zaměstnávají programátory a web designéry, grafiky, marketingové pracovníky. Tato kombinace dovedností a profesí, je potřeba pro vytvoření kvalitní internetové stránky. Tyto firmy mají zkušenosti s řadou internetových prezentací, což zaručuje jak její kvalitní technické, tak i kreativní vytvoření. Otázkou zůstávají pouze její služby, servis, flexibilita a ochota. Ne vždy se vyplatí řešení své internetové prezentace svěřit nějaké velké nadnárodní firmě. Často, a někdy je to i lepší, stačí malá tuzemská firma o počtu tří fixních zaměstnanců. Tyto firmy pružně reagují na požadavky svých klientů, snaží se jim vyhovět v každém ohledu a nabízejí často i lepší servis než velké firmy.

Jak poznáte dobrou internetovou produkční firmu?
– Taková firma s vámi podepíše řádnou smlouvu včetně precizní specifikace projektu a termínu plnění
– Projekty realizuje dle zadání a v dohodnutém termínu
– Před zahájením prací předkládá přesné rozpočtové kalkulace
– Komunikuje se zákazníkem
– Je zodpovědná a snaží se maximálně pomoci
– Okamžitě informuje o problémech, zpožděních či růstu nákladů
– Účtuje Vám pouze práci, kterou jste si zadali
– Klienta považuje za součást vývojového týmu
– Odvede práci, která vždy přinejmenším splňuje smluvně zadané parametry

Co od Vás bude taková společnost požadovat?
– Zadání, které bude obsahovat kompletně dotažený projektový profil
– Otevřenost v připomínkách a celkovou spolupráci
– Bude chtít znát Váš rozpočet
– Zálohu
– Platby v termínu
– Tvůrčí svobodu
– Realizační team – kompetence

Výběrové řízení externí agentury
Pozvěte si na své výběrové řízení 3-5 firem. Při jejích výběru dbejte především na počet stálých zaměstnanců, realizované projekty a reference. Reference můžete snadno najít na firemních stránkách agentur. Nenechte se odradit jejich firemní prezentací, tak v jak jiných odvětvích platí, že „kovářova kobyla chodí bosa“. Také máte možnost se zeptat přímo dřívějších zadavatelů. Celý proces realizace internetové prezentace je spojen především s komunikací a ochotou promptně reagovat na Vaše požadavky a splnit je do detailů.

Grafika
Při grafických návrzích je vhodné zohlednit Corporate Identity firmy. Alespoň firemní barva by měla zůstat zachovaná. Externí firmy by měly mít také možnost se podívat podrobněji na činnost firmy a její fungování, aby se s firmou sžily, a tím vytvořily co nejlepší, odpovídající grafické provedení. Vhodné je alespoň částečně obeznámit tvůrce s komunikační, případně marketingovou strategii firmy a charakterem jejích zákazníků.

Vaše internetová stránka by měla být esteticky přitažlivá, ale její kreativní řešení by nemělo být na ujmu její funkčnosti a přehlednosti. U grafického ztvárnění je třeba brát v úvahu také různé technologie, které se dají do stránek implementovat. Liší se svými „dovednostmi“. GIF je obrázek, nebo pohybující/měnící se obrázek. Flash je technologie, která umožňuje doplnit obrázek o zvuk nebo do dění na obrázku zasahovat.

Kreativita vs. funkčnost – u kreativních řešení je třeba vzít v potaz rychlost připojení na internet a s tím spojenou dobu načítaní různých aplikací, a také programovou vybavenost uživatelů. Ne vždy má uživatel nainstalovanou aktuální verzi nějakého programu na prohlížení, někdy dokonce nemá ani oprávnění na svém počítači něco instalovat. Také je třeba dbát aby vyvinutý program, hra, aplikace nebyla pro uživatele příliš komplikovaná.

Technologie
Vyžití různé technologie pro váš web je úzce spojeno s jeho rozsahem, náročnosti provedení. Jednoduché, statické www stránky jsou nejčastěji programované v HTML kódu. Náročnější internetové prezentace však vyžadují použití různých databází (např. SQL, Oracle,…) a náročnějších programovacích jazyků (např. PHP, JAVA,…). Také je možné své stránky zabezpečit. Tato technika je často využívaná u E-Shopů, nebo u registraci či přihlašování klientů do zákaznické zóny. Technické vymoženosti také dovolují bezpečně propojit vaší internetovou prezentaci s interními databázemi/systémy (intranet např. u CRM systému, správy kontaktů,…).

V současné době se upouští od tvorby statických web stránek, kde při její aktualizaci je nutná znalost programování. Za pomoci různých uvedených technologií je možné vytvořit různé systémy, kde má klient měnit obsah stránek sám, bez znalosti jakéhokoliv programovacího jazyka. Tím je možné stránky neustále a rychle aktualizovat.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!