Internet

Zkušenosti s nákupem v e shopech má více než 90 % internetové populace

V září 2009 provedla agentura MEDIARESEARCH ve spolupráci s Asociací pro elektronickou komerci (APEK) průzkum v oblasti povědomí a využívání internetových obchodů. Výzkum se zaměřil především na znalost internetových obchodů, frekvenci nakupování a nákupní zvyklosti v cílové skupině internetových uživatelů České republiky. Dotazování se zúčastnilo celkem 508 respondentů z internetového netpanelu.

Výsledky výzkumu ukázaly, že na českém internetu již někdy nakupovalo 91 % internetové populace. Mezi silné uživatele e shopů v ČR, kteří nakupují přes internet alespoň jednou měsíčně, patří necelá pětina respondentů (18 %). Nejaktivnějšími uživateli internetových obchodů jsou především mladí lidé ve věku 25-34 let. To, že význam internetových obchodů není vůči kamenným zanedbatelný, potvrzuje fakt, že téměř tři pětiny lidí nakupují prostřednictvím internetu několikrát ročně. Potenciální nárůst by v budoucnu ještě mohla zaznamenat skupina uživatelů, kteří přes internet nakupují méně často než jednou za rok (15 %). Necelá desetina respondentů na internetu zatím nikdy nenakupovala. Polovina z nich má však v plánu nákup do budoucna uskutečnit.

Graf 1: Frekvence nakupování na internetu

Které z internetových obchodů se za dobu svého působení na trhu nejvíce otiskly v paměti respondentů, pomohla odhalit otázka na jejich spontánní znalost. Celkem respondenti mezi e shopy, které jim jako první vyvstaly v mysli, uvedli 137 existujících obchodů. Nejčastěji uváděnými internetovými obchody byly Alza.cz (12 %) a Aukro.cz (12 %). Za povšimnutí určitě stojí, že Aukro není klasický internetový obchod, ale online aukční síť, na které mohou prodávat jak fyzické tak právnické osoby. Třetím nejčastěji zmiňovaným obchodem na internetu byla nákupní galerie Vltava.cz (6 %). O další pomyslnou příčku „top of mind“ e shopů se dělí obchody Kasa.cz, Czechcomputer.cz a Obchodni-dum.cz. Zkušenějším nakupujícím zřejmě neuniklo, že mezi patnácti nejčastěji zmiňovanými internetovými obchody jich polovinu zastávají „obchodní domy“ s nabídkou zboží v různých kategoriích. Pořadí těchto „top of mind“ e shopů naleznete v grafu níže. Při dotazu na všechny internetové obchody, které si respondenti spontánně dokáží vybavit, více než dvě pětiny dotazovaných dokázaly vyjmenovat 4 a více internetových obchodů.

Graf 2: Spontánní (top of mind) znalost internetových obchodů

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!