Výzkum trhu

Výzkum Factum Invenio: firmy stále více využívají pro nákup PHM bezhotovostní transakce

Stále více českých firem nakupuje pohonné hmoty bezhotovostně prostřednictvím platebních karet. Vyplynulo to z výzkumu, který ve druhém čtvrtletí roku 2004 provedla agentura Factum Invenio pro CCS Českou společnost pro platební karty a.s. mezi firmami s nejméně dvaceti zaměstnanci. Představitelé více než poloviny těchto firem uvedli, že využívají pro úhrady nákupů pohonných hmot bezhotovostní transakce. Kromě toho bylo zjištěno, že více než 30 % firem tyto bezhotovostní transakce na čerpacích stanicích realizuje primárně prostřednictvím specializovaných karet (tzv. petrokaret).

Z výzkumu zároveň vyplynul značný potenciál pro další rozvoj bezhotovostních transakcí v oblasti nákupů benzinů i nafty. „Zvyk hradit pohonné hmoty v hotovosti stále více ustupuje, i když je dnes uváděn ještě u cca 40 % českých společností,“ uvedl Tomáš Macků, ředitel oddělení Business & Finance Factum Invenio.

Hotovostní úhrady na čerpacích stanicích ustupují především díky velké míře znalosti firem o možnostech bezhotovostních plateb. Mezi poskytovateli karet pro bezhotovostní nákupy pohonných hmot mají obecně největší podpořenou znalost bankovní platební karty s 90% povědomím, hned druhé jsou karty CCS s 87 %. Společnosti motivuje k přechodu na bezhotovostní systémy nákupů pohonných hmot především celková komplexnost nabízených služeb. Ta vyhovuje (tj. je s ní spokojeno) 85 % respondentů. Hlavním důvodem, proč některé z firem naopak stále setrvávají u hotovostních plateb, je jejich tradiční a jen postupně odstranitelný zvyk platit v hotovosti.

Rozhodnutí firem o přechodu od hotovostního k bezhotovostnímu způsobu placení je přitom v 80 % případů v kompetenci vrcholových manažerů firem a právě u nich lze předpokládat nejvyšší zájem na snadné kontrole nákladů na provoz autoparku a na kontrole toku firemních peněz obecně. “Naši zákazníci se rozhodují využívat firemní karty CCS především na základě zhodnocení ekonomického přínosu bezhotovostních plateb pro hospodaření společnosti. Důležitým faktorem je rovněž bezpečnost těchto transakcí a úspora času věnovaného administrativě s tím spojené,“ vysvětluje Hana Ševčíková, ředitelka úseku služeb zákazníkům.

V souladu s přístupem řady českých firem k bezhotovostnímu způsobu úhrady pohonných hmot je jejich snaha maximálně kontrolovat náklady na servis a údržbu vozidel a řešit situaci vlastními dostupnými prostředky. S tím souvisí i pořizování dílen s kompletním vybavením pro opravy firemních automobilů. „Pouze každá druhá dotazovaná společnost zajišťuje údržbu a opravy svých vozidel externě ve značkových nebo specializovaných servisech,“ zdůraznil Macků ze společnosti Factum Invenio.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!