Marketing

2005: Oblast Asie a Tichomoří nastartovala obrat na trhu fúzí a akvizic

Analýza Corporate Finance členských společností společnosti KPMG, která vychází z dat poskytnutých společností Dealogic, ukazuje, že aktivita na světovém trhu fúzí a akvizic (M&A) v tuto chvíli překonává výborné výsledky z roku 2004 o 19 procent, přičemž hodnota a objem dokončených transakcí vzrostly stejným tempem.

Ke konci roku 2005 bylo celosvětově uzavřeno 24 806 fůzí a akvizic v celkové hodnotě 2 059 miliard USD, což představuje 19procentní nárůst oproti výsledkům z roku 2004 – 20 888 transakcí v celkové hodnotě 1 736 miliard USD uzavřených za stejné období předcházejícího roku (leden až listopad 2004). Významný nárůst počtu transakcí v roce 2005 ukazuje, že růst byl vyvolán skutečným zvýšením akviziční aktivity a nikoli pouze několika většími uzavřenými transakcemi.

Alex Verbeek, partner odpovědný za Finanční poradenství KPMG ve střední a východní Evropě, to komentuje:„ V roce 2004 oznámila KPMG Corporate Finance KPMG, že byl dosažen bod zvratu na klesajícím trhu. Pokračující růst v roce 2005 dokázal, že tento signál nebyl pouze dočasný. Co je však velmi potěšující a představuje základ oživení trhu fůzí a akvizic je zejména výrazný vzestup v počtu transakcí.

Střední a východní Evropa a Česká republika
Zpráva Dealogic ukazuje, že rostoucí úroveň aktivity v oblasti fůzí a akvizic ve střední a východní Evropě kopíruje celosvětový trend. Objem tuzemských a přeshraničních transakcí uzavřených v roce 2005 dosáhl 102 miliard USD v porovnání s pouhými 48 miliardami USD v roce 2004. Jejich počet rovněž vzrostl a to z 1 165 v roce 2004 na 1 667 v roce 2005.

Alex Verbeek říká: „Dle statistických údajů bylo v České republice v roce 2005 zaznamenáno několik viditelnějších transakcí včetně Českého Telecomu, TV Nova, Oskara a Vítkovice Steel. Nicméně na trhu fúzí a akvizic rovněž zaznamenáváme stále rostoucí tok transakcí střední velikosti. Zcela jistě tomu napomohlo přistoupení k EU; středně velcí západoevropští investoři nyní vynakládají větší úsilí při vytváření opěrného bodu na trzích ve střední a východní Evropě.”

Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že konečně začalo docházet ke konsolidaci. V několika odvětvích, jež byly přeplněné velkými zahraničními investory, dochází v tuto chvíli ke změnám. Týká se to maloobchodních prodejců potravin (Tesco přebírá provozovny Carrefouru a Ahold provozovny Meinlu), maloobchodních prodejců benzínu (OMV získalo čerpací stanice Aralu) a telekomunikací (GTS získalo tři společnosti).

Vyzrávání českého trhu fúzí a akvizic dokládá i skutečnost, že české společnosti získaly některé zahraniční společnosti, což se poprvé výrazně promítlo do statistik. V roce 2005 expandovala především společnost ČEZ a dále Zentiva a Agrofert.

Svět
Celosvětově bylo v roce 2005 dokončeno průměrně 2 255 transakcí měsíčně, což je nejvyšší průměrná měsíční hodnota od roku 2000, kdy bylo uzavřeno průměrně 2 522 transakcí měsíčně. Podobné je to i s průměrnou měsíční hodnotou transakcí, která v roce 2005 dosáhla 187 miliard USD a překonala hodnoty dosahované po roce 2000. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v říjnu 2005, kdy bylo uzavřeno 2 425 transakcí v celkové hodnotě 306 miliard USD.

Alex Verbeek dodává: „V roce 2005 byl systém daleko živější a na první pohled se může zdát, že 19procentní nárůst v porovnání s rokem 2004 zaostává za očekáváními. Nicméně rozhodující nejsou transakce, o kterých se hovoří, ale ty, které jsou skutečně uzavřeny. Naše analýza, která zkoumá dokončené transakce, ukazuje na rostoucí tempo aktivity ve druhé polovině roku 2005, což naznačuje, že začátek roku 2006 bude svižný.“

A čím je tedy tento zvrat na trhu fúzí a akvizic způsoben? Zatímco na Ameriku, Evropu, Blízký východ a Afriku stále připadá lví podíl uzavřených transakcí v roce 2005, největší růst zažívá oblast Asie a Tichomoří – nárůst o 39 procent hodnoty a 50 procent počtu transkací oproti roku 2004. Rok 2005 byl pro tento region rokem rekordním – doposud zde bylo uzavřeno 6 921 transakcí v hodnotě 370 miliard USD, což je nejvyšší míra aktivity, kterou kdy region Asie a Tichomoří vykázal . Japonsko zůstává hvězdou regionu; dosáhlo 87procentního nárůstu hodnoty transakcí a 58procentního nárůstu v počtu uzavřených transakcí v porovnání se stejným obdobím roku 2004. Podle hodnoty transakcí tak bylo Japonsko jako cílová země v roce 2005 na třetím místě za USA a Velkou Británií, a druhým nejaktivnějším kupujícím národem za USA.

Alex Verbeek to komentuje: „Japonský trh fůzí a akvizic se stává dynamičtějším a bližším západnímu modelu. V posledních několika měsících roku 2005 se běžně používanými metodami staly prodeje společností jejich vedení, prodeje soukromým subjektům či nepřátelské převzetí. Strategickým důvodem je stále častěji diverzifikace podnikatelské činnosti, integrace dodavatelského řetězce a konvergence odvětví. Tyto důvody nahradily dříve dominantní odvětvovou konsolidaci, skupinovou reorganizaci a transakce související s vnitřní reorganizací.

Ve statistice zemí dominuje USA, kde bylo v roce 2005 uzavřeno 6 522 transakcí v celkové hodnotě 785 miliard USD. V porovnání s rokem 2004 ovšem nebyl zaznamenán žádný nárůst v akvizicích směřujících do USA; celková hodnota těchto transakcí dosáhla stejné hodnoty jako v roce 2004 a počet transakcí o tři procenta poklesl. Alex Verbeek dodává: „V USA se rozšiřuje mezera mezi představou kupujících a prodávajících o ceně, což tlumí aktivitu a prodlužuje uzavírání transakcí. Poskytovatelé úvěrů jsou opatrnější, jelikož panuje všeobecné přesvědčení, že krátkodobé sazby budou nadále růst. Rovněž se zdá, že nyní, kdy se boom nemovitostí jeví být u konce, jsou spotřebitelé na suchu“. Oba tyto faktory budou i nadále zatěžovat růst ekonomiky USA.“

Tři odvětví s nejvyšší aktivitou v roce 2005 byly telekomunikace, finanční služby a nemovitosti. Finanční služby zaznamenaly výrazný pokles aktivity v porovnání s rokem 2004, kdy se hodnota transakcí snížila o 35 procent (počet o 4 procenta) na 220 miliard USD z 1 667 doposud uzavřených transakcí. V roce 2005 bylo také uzavřeno 444 transakcí v pojišťovnictví v hodnotě 30 miliard USD, což oproti roku 2004 představuje pokles o 53 procent hodnoty a 13 procent počtu transakcí

Alex Verbeek k tomu dodává: „Odvětví finančních služeb je stále velice aktivní, ačkoliv v roce 2005 jsme nebyli svědky tolika „titulkových“ transakcí jako v roce 2004, čímž lze vysvětlit nízkou celkovou hodnotu transakcí. Došlo k zotavení v oblasti leasingu a řízení fondů, doprovázeného vzestupem hodnoty aktiv a čilejším pohybem na trhu soukromého kapitálu. Rovněž bankovní sektor ve východní Evropě byl světlým místem zejména tam, kde působí italské banky. Na světové odvětví zajištění však v roce 2005 silně dopadla sezóna hurikánů.“

Obrovský nárůst cen komodit a výdajů na infrastrukturu v rozvojových zemích podporuje fúze a akvizice v odvětví přírodních zdrojů na celém světě. Naše analýza ukazuje, že hodnota transakcí v odvětví ropy a zemního plynu v roce 2005 zatím vzrostla celosvětově o 49 procent (přičemž počet transakcí vzrostl o 14 procent); bylo uzavřeno 943 transakcí v celkové hodnotě 141 miliard USD. Dále bylo uzavřeno 593 transakcí v celkové hodnotě 36 miliard USD v těžebním průmyslu, což představuje 69procentní nárůst hodnoty a 40procentní nárůst počtu transakcí v porovnání s rokem 2004.

Podíl hodnoty transakcí se soukromým kapitálem na hodnotě všech celosvětových transakcí dosáhl v roce 2005 13 procent a jejich počet 7 procent, což přibližně odpovídá podílu na trhu z roku 2004. V roce 2005 bylo uzavřeno 1 600 transakcí se soukromým kapitálem v hodnotě 265 miliard USD, což představuje v porovnání s prvními 11 měsíci roku 2004 19procentní nárůst hodnoty činnosti v oblasti soukromého kapitálu, přičemž však počet transakcí poklesl o 3 procenta.

Alex Verbeek to komentuje: „Transakce uzavřené finančními investory zaznamenaly v neplodných letech trhu fůzí a akvizic velké snížení a ředitelé byli pod velkým tlakem, aby svým představenstvům objasnili ušlé příležitosti. V absolutních číslech zůstává i v roce 2005 počet transakcí uzavřených finančními sponzory velmi vysoký, ale jejich podíl se na celém trhu vyrovnal. Společnosti nyní vyvíjejí protiofenzivu a jsou ve výhodné pozici, která jim umožní využít podpůrné synergické efekty. Podíl soukromého kapitálu by se mohl v roce 2006 opět snížit, zatímco důvěra společností se vrací.“

V roce 2005 bylo celosvětově oznámeno 3 015 transakcí v celkové hodnotě 987 miliard USD, které však dosud nebyly dokončeny. To je výrazný nárůst oproti stejnému období roku 2004, kdy se jednalo o 479 miliard USD, což představuje dalších 48 procent k celkové hodnotě transakcí doposud uzavřených v roce 2005.

Alex Verbeek uzavírá: „Hodnota transakcí, které ještě nebyly dokončeny a budou uzavřeny v následujících několika měsících, by mohla zaznamenat až 50procentní nárůst. To nám dává velmi pozitivní signály pro vývoj v tomto roce. Výhled je také velmi slibný: roste důvěra společností a větší pohyb na trzích soukromého kapitálu.”

Čtěte také