Marketing

Český trh fúzí a akvizic zažil v roce 2003 silný růst: průměrná velikost transakce vzrostla čtyřikrá

Trh fúzí a akvizic v Česku vzrostl v roce 2003 o 13 %. To odpovídá celkovému 10% nárůstu počtu transakcí v devíti zemích střední a východní Evropy, které byly analyzovány v rámci studie PricewaterhouseCoopers Fúze a akvizice ve střední a východní Evropě 2003. Vzhledem k pokračujícímu poklesu globálního trhu fúzí a akvizic jsou tyto výsledky velmi dobrou zprávou jak pro Česko, tak pro celou sledovanou oblast.

Objem trhu
Celkový odhadovaný objem fúzí a akvizic na českém trhu se v roce 2003 zečtyřnásobil na 7,4 miliard USD (oproti 1,8 miliardy USD v roce 2002). Také průměrná hodnota transakce v soukromém sektoru výrazně vzrostla a dosáhla v loňském roce výše 25 milionů USD oproti 6 milionům USD v roce 2002 (při vyloučení transakcí v hodnotě nad 100 milionů USD). To je také podstatně více než průměr všech devíti zemí – 8 milionů USD.

„Celá oblast střední a východní Evropy zaznamenala v roce 2003 výrazný nárůst objemu trhu fúzí a akvizic, nicméně nárůst českého trhu je skutečně ojedinělý. V Česku bylo loni v soukromém sektoru uskutečněno devět transakcí v hodnotě nad 100 milionů USD v celkové hodnotě 3,5 miliardy USD,“ řekl Geoff Upton, ředitel pro oblast fúzí a akvizic v Česku a na Slovensku, PricewaterhouseCoopers.

„Je zřejmé, že trh fúzí a akvizic se začal zotavovat. Nelze však očekávat, že by i v budoucnu rostl tak dynamicky jako loni. Loňský vývoj je do značné míry důsledkem několika obrovských transakcí, což ovšem souvisí s celkovým upevněním důvěry a větším optimismem ohledně vývoje globální ekonomiky v minulém roce,“ dodal Geoff Upton.

Počet transakcí.
V roce 2003 bylo v Česku uskutečněno 163 transakcí v soukromém sektoru (v roce 2002 to bylo 144 transakcí). Podle počtu transakcí se tak Česko umístilo mezi sledovanými zeměmi na třetím místě, za Ruskem a Polskem.

Míra zveřejnění
Míra zveřejnění ceny transakcí v soukromém sektoru v Česku klesla v loňském roce na 20 %, což je nejnižší hodnota ze všech sledovaných zemí. Průměr pro region jako celek byl loni 43 %.

Průmyslové sektory
I nadále platí, že v Česku je z hlediska fúzí a akvizic nejaktivnějším sektorem zpracovatelský průmysl, kde bylo uzavřeno 37 transakcí (31 v roce 2002). Velký pokles naopak zaznamenal sektor informačních technologií: z 22 transakcí v roce 2002 na devět v roce 2003.

Zahraniční investice
Podíl zahraničních investic na celkovém počtu transakcí vzrostl loni na 53 % (86 transakcí) z 34 % (49 transakcí) v roce 2002. Na českém trhu byly nejaktivnější rakouské subjekty, které uzavřely 13 transakcí. Aktivita investorů z Německa a USA po loňském útlumu opět vzrostla na úroveň srovnatelnou s rokem 2001: v roce 2003 uzavřely německé společnosti 11 transakcí (tři v roce 2002), američtí investoři devět (čtyři v roce 2002).

„Očekáváme, že v blízké budoucnosti bude trh fúzí a akvizic v Česku ovlivňován nutností zdejších společností zvyšovat výkonnost a konkurenceschopnost, což povede ke konsolidaci trhu, vnitřním restrukturalizacím podniků a odprodejům vedlejších činností. Tento vývoj bude posílen i vstupem ČR do Evropské unie. Podniky se také budou snažit upevnit svou pozici v rozšířené Evropě investicemi do zahraničí, které byly loni téměř zanedbatelné. Zaznamenali jsme jen pět transakcí směřujících z Česka do zahraničí v celkové hodnotě 1,9 milionu USD,“ řekl Geoff Upton.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *