Marketing

Konference „ Maloobchodní značky 2006 – Atraktivní, ale vysoce výbušný business!“

21. června se v pražském TopHotelu uskutečnil již 4. ročník konference věnované problematice maloobchodních značek. Toto stále aktuální téma přilákalo k účasti na této ojedinělé akci na 75 odborníků z řad výrobců FMCG, maloobchodních řetězců a výzkumných agentur. Organizátorem akce byla společnost Atoz Event.

Hlavním cílem konference bylo informovat o všech možnostech, avšak i nebezpečích, které s sebou rostoucí trend maloobchodních značek přináší, stejně jako o možných řešeních této situace jak pro výrobce, tak i pro obchodníky. Zaměřila se především na trendy, které jsou nyní patrné v západní Evropě, a které nepochybně ovlivní v blízké budoucnosti také naše tržní prostředí. Na konferenci přijali pozvání přední zahraniční odborníci na tuto problematiku, kteří vhodně doplnili zkušenosti představitelů českého trhu.

Konferenci otevřel svým zajímavým příspěvkem ředitel společnosti Opinion Window Research International, který krátce pohovořil na téma budoucnosti klasických značek. V navazující dopolední části programu byli účastníci seznámeni s celkovým přehledem a vývojem maloobchodních značek v Evropě paní Judith Wilmink, která zde reprezentovala PLMA – Asociaci výrobců maloobchodních značek. Hned po ní na pódiu vystoupil se svým příspěvkem Phillipe Breton, který se problematikou maloobchodních značek zabývá více než 15 let. Ve Francii byl např. zodpovědný za zavádění těchto značek v řetězci Carrefour.

Po přestávce měli účastníci možnost vychutnat si nenapodobitelnou přednášku pana Larse Wallentina, která připomínala spíše než klasickou prezentaci skvělé herecké vystoupení. Tato přednáška sklidila u všech účastníků obrovský potlesk. Pan Wallentin působil více než 40 let v ústředí společnosti Nestlé, v posledních letech na pozici viceprezidenta a v současné době se věnuje problematice designu, které věnoval i svou přednášku.

Dalším příspěvkem uzavírajícím dopolední blok byla případová studie o zavádění maloobchodních značek v řetězci COOP prezentovaná panem Alešem Dudákem.

Po pracovním obědě, který se nesl ve znamení výměny názorů a komentářů k proběhlým příspěvkům, měli účastníci možnost vyslechnout si poslední prezentaci, která byla věnována tvorbě ceny a cenové strategie. Přínosné informace a tipy, jak správně pracovat s cenou přednesl účastníkům pan Ingmar Brunken, ředitel kompetenčního centra Roland Berger Strategy Consultants.

Vrcholem konference byla panelová diskuse obchodníků, výrobců a zástupců spotřebitelů, které se zúčastnili: Georg Kebrle z Markant ČR, Jan Růžanský z Bonduelle ČR, Antonín Kachlík z Leros, Miroslav Koberna z Potravinářské komory ČR, Zuzana Hamplová z Tesco Stores ČR a Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů ČR. V průběhu diskuse se probírala aktuální témata, která zajímala všechny přítomné v sále, což se odrazilo na častých dotazech z publika.

I čtvrtý ročník této konference potvrdil, že maloobchodní značky jsou stále horkým tématem pro všechny odborníky z retailu.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!