Průmysl

Výroba mléčných výrobků v roce 2005

Dle výsledků v roce 2005 si olomoucká mlékárna OLMA udržela pozici druhého nejvýznamnějšího výrobce mléčných výrobků v České republice. Vedení společnosti hodnotí dosažené tržby 4,1 miliardy korun velmi pozitivně.

OLMA v loňském roce nakoupila a zpracovala o 15 780 tis. l mléka více než v roce 2004. Největší vzrůst ve výrobě v roce 2005 OLMA zaznamenala u trvanlivého mléka tj. zvýšení oproti roku 2004 o 33,11 %, ve výrobě smetan o 21,36 % a u zakysaných výrobků o 16,26 %. Další nárůst zaznamenala olomoucká mlékárna u jogurtů, sušených výrobků, másla a tuků. Přestože OLMA zásobuje především český trh část své produkce směřovala i do zahraničí. Podíl exportu na celkových tržbách činil šestnáct procent. Jak nám sdělil obchodní ředitel společnosti OLMA Jan Vařeka „Nárůst výroby vyplývá především z našeho úspěšného působení na trzích v Maďarsku, Polsku a na Slovensku“.

– red –

Čtěte také