Branding

Nový vizuální styl ČT

Česká televize po dvouletých přípravách představí 1. září nový vizuální styl označování kanálů. Prvním impulsem zahájit v grafice České televize redesign přišel s procesem digitalizace. S jejím nástupem chce Česká televize posílit celý systém své korporátní identity. Podobný vývoj byl realizován v ostatních srovnatelných evropských televizích.

Grafické prostředí České televize chce působit na diváka jedním vizuálním jazykem, který obsahuje odlišné prvky, specifické pro každý kanál. Podoba korporátního loga ČT zůstává prozatím zachována a je doplněna systémem jednotného označování kanálů. Značení vychází z principů nového korporátního designu a sjednocuje jejich identifikaci.

Česká televize tedy prozatím nebude měnit své současné korporátní logo, ale k jeho uvedení budou pokračovat přípravy. Postupně se začnou zavádět jednotlivé grafické prvky do všech oblastí korporátní komunikace, znělek a grafiky tak, aby byl celý proces finálně završen nejpozději spuštěním digitalizace. Redesign označování kanálů je tak prvním krokem. Dalším důvodem změny byla potřeba zmodernizovat a zjednodušit označení kanálů a odstranit technická omezení jejich prezentace ve srovnání s aktuálně užívanými logy. Poslední grafická proměna proběhla v ČT v roce 1998.

Celý systém nového grafické stylu vychází z principů nové korporátní identity ČT, která vzešla ze soutěže, zorganizované vloni na jaře. Se změnou podoby kanálů Česká televize přichází v kontextu nového podzimního schématu vysílání, kdy se nové programové formáty objeví na obrazovce v moderním prostředí.

Nový vizuální styl je svou podobou vystaven tak, aby atmosférou a zpracováním oslovil všechny reálné cílové skupiny ČT. Nové grafické prostředí ČT1 (Vítejte na jedničce!) oslovuje většinového diváka pozitivní barevností, příjemnými záběry a hudbou. Prostor pro mladšího diváka zohledňuje především grafika ČT2 (Jiný prostor.), která zpracovává estetiku a výrazové prostředky pro menšinového a výlučného diváka, který vyžaduje kvalitu, oceňuje experiment a alternativní styl projevu. ČT4 SPORT (Žijeme sportem.) odráží dynamiku a prvky sportovního prostředí a přenosů. Nadčasovost a prvky typicky zpravodajského vizuálního stylu obsahuje kanál ČT24 (Informační náskok.). Vizuál každého kanálu vychází především z jeho filozofie a svým pojetím jej podporuje, za pomoci nových sloganů a identifikačních znělek.

Koncepce redesignu vznikla v oddělení Vizuální prezentace, vedoucí projektu je Pavla Hromková, vedoucím kreativního týmu Uroš Trefalt. Každý kanál pak má svého artdirectora.

– red –

Čtěte také