Management

Manipulátoři všude okolo nás

Před nedávnem jsem objevil ve vzdělávací agentuře topvision intenzivní trénink, pro mě s velmi zajímavým názvem – Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi. Jelikož se zabývám psychologií, různými metodami používání mozku a především sleduji známého britského manipulátora Derrena Browna, jehož knihu Magie a manipulace mysli jsem přečetl jak v originále, tak i přeloženou do češtiny, rozhodl jsem se tento kurz navštívit.

Seminář ukázal jak teoretické informace ohledně manipulace, tak především praktické příklady, ať již v podobě různých manipulačních her a hraní manipulativních scének účastníky semináře nebo různých videoukázek manipulativního chování. Lektorka tohoto dvoudenního semináře, paní Mgr. Zdenka Tmějová, má jako kouč i jako terapeut s manipulátory velké zkušenosti. Pokud si myslíte, že manipulátor je jen vycvičený a extrovertní P.R. manažer, velmi se mýlíte. Stačí se podívat všude okolo sebe – většina lidí se snaží, ať již vědomě či nevědomě, manipulovat. Mezi největší manipulátory však můžeme zařadit dospívající mládež, která se snaží se svými rodiči a okolím manipulovat v maximální míře.

Jsou různé typy manipulátorů – někdo se dá prohlédnout hned, jiný to dlouho dovedně skrývá a někomu se jeho manipulaci podaří skrýt úplně. Manipulátor se totiž, tak jako další lidé, podobá ledovci. Jeho velmi malá část plave na vodě (vzhled a chování), ale naprostá většina je skrytě ponořena pod hladinou. V tomto případě se jedná například o východu, zkušenosti, zvyky, očekávání, potřeby, důvody, přesvědčení i emoce. Zkušení manipulátoři se dokáží přetvařovat, aby vypadali lépe. Manipulátor považuje protivníka za silnějšího, a proto se jej snaží oslabit, většinou tak, že z něj získá různým způsobem energii (zastrašování, posměch).

Podle Shostromovy typologie rozeznáváme devět typů manipulátorů:
1.Diktátor – odvolává se na autoritu a tradici a hojně využívá citáty
2.Chudáček – zdůrazňuje své handicapy, zakládá si na pocitu méněcennosti
3.Počtář – řídí se tím, co je pro něj za dané situace nejvýhodnější
4.Břečtan – předstírá závislost na ostatních, rád na nich parazituje
5.Drsňák – manipuluje hrubostí, je pevně přesvědčen o své pravdě, nepřipouší kompromis a ani diskusi
6.Obětavec – dobře jej vystihuje výrok „nejhorší jsou nejhodnější lidé“
7.Poslední spravedlivý – neustále kritizuje, ve svém okolí vyvolává pocit viny, své chyby ale přehlíží
8.Opatrovatel – neustále se stará o druhé, ale často proti jejich vůli
9.Mafián – manipuluje silou jako drsňák, ale zároveň nabízí určitou ochranu a záštitu.

Když už víme, jak se takový manipulátor chová, zbývá nám se jen naučit, jak se jeho manipulaci bránit. Především si musíme uvědomit, že k manipulaci jsou potřeba minimálně dvě osoby – manipulátor a manipulovatelný. Pokud odhalíme manipulaci, je to první krok k její eliminaci. Manipulátor totiž nemá rád, když je prohlédnut. Pak se obrací na další, už tak neznalé, osoby, nebo-li oběti jeho manipulace.

Když s nějakou osobou komunikujeme, všímáme si její verbálních i neverbálních projevů, přičemž největší část pozornosti (55%) věnujeme řeči těla, následně ve 38% nás zaujme intonace hlasu a pouze v 7% slova, která jsou pronášena. Pokud vnímáme osobu v tomto kontextu, pak její lhaní odhalíme pokud není něco v souladu mezi slovy, řečí těla a hlasem.

Odhalili jsme tedy manipulátora a jak mu nyní dát najevo, že jeho hru hrát nebudeme? Na semináři byl představen postup v sedmi krocích:
1.Popis situace
2.Vyjádření pocitů a emocí
3.Konkretizace (co chci )
4.Důsledky
5.Respekt
6.Prostor pro manipulátora
7.Shrnutí.

Pro názornost si tento postup přiblížíme na příkladu. Manipulovat se dá nejen pomocí silných slov, ale také místem nebo časem. Manipulátor bude v tomto případě kamarád, který s Vámi manipuluje časem, tzn. že na každém setkání na něj musíte desítky minut čekat. Párkrát mu to projde, ale jednoho dne pohár Vaší trpělivosti přeteče a vy se začnete bránit jeho časové manipulaci pomocí výše uvedeného postupu:

1.Popis situace – „Petře, mě vadí, že stále chodíš pozdě a já na tebe musím čekat.“
2.Vyjádření pocitů a emocí – „Mě to vadí, jsem naštvaný a už předem se na náš sraz netěším, když vím, že budu zase na tebe čekat.“
3.Konkretizace – „Chtěl bych, abys chodil už včas. Pět minut ti mohu ještě tolerovat.“
4.Důsledky kladné – „Když přijdeš včas, budu v pohodě a i ty pak budeš mít dobrou náladu a naše setkání si užijeme.“
Záporné – „Když ale přijdeš později než jsme se dohodli, pak už na tebe čekat nebudu a nebo budu pěkně naštvaný.“
5.Respekt – „Kamarádíme se už tak dlouho, a tak bych v tom rád pokračoval. Jinak jsi skvělý kamarád.“
6.Prostor pro manipulátora – „Co k tomu říkáš?“
7.Shrnutí

Obrana proti manipulaci je většinou ze začátku těžká, ale správným rozpoznáním a hlavně tréninkem se dá s manipulací bojovat. Postupně Vás, stejně jako nás na semináři, začnou tyto antimanipulační techniky bavit a s přibývajícími úspěchy se budete těšit na dalšího manipulátora, kterého si dokážete skutečně vychutnat. Držím Vám při používání těchto technik palce a s tréninkem můžete začít třeba hned, vždyť manipulátorů je okolo nás skutečně dost a dost.

Čtěte také