Teorie marketingu

Marketing a jeho funkce

Jaká je funkce marketingu ? Jaká je marketingově orientovaná firma ?
Tento článek představuje a definuje koncept marketingu jako orientaci k pochopení potřeb a přání zákazníka. Marketingový koncept mění řízení dodání zboží a služeb zákazníkovi tak, že zákazník je spokojen více než s činností konkurenční firmy.

Jaká je funkce marketingu ?

Funkce marketingu:

 • Identifikace potřeb trhu a možností na trhu
 • Sledování nejnovějších technologických novinek
 • Starání se o udržování značky, výrobku a služeb
 • Výběr a udržování prodejních kanálů, jak velkoobchodu tak maloobchodu
 • Propagace a reklama výrobků a služeb
 • Řízení prodeje výrobků a služeb
 • Navrhování cen a času dodání zboží a služeb
 • Plánování marketingových aktivit

Marketingově orientovaná firma je v kontrastu s firmami orientovanými výrobně, výrobkově a prodejně.

1. Co je marketing ?

Marketing je aktivita která je přímo spojena s uspokojováním potřeb a přání zákazníka pomocí určité výměny která se provádí na místě zvaném trh. Výměna je v podstatě transakce mezi prodávajícím a kupujícím, kdy kupující kupuje zboží a zaplatí dodavateli dohodnutou cenu. Trh je tvořen všemi dodávajícími zboží nebo služby a kupujícími, kteří o toto mají zájem.

2. Definice marketingu

Marketing je aktivita k uspokojování potřeb a přání zákazníka, která se prování na trhu.
Marketing je proces k identifikaci, zjišťování potřeb a uspokojování zákazníka, přičemž dodavatel tvoří zisk.

3. Co skutečně marketing dělá ?

Marketingové oddělení je zodpovědné za široké spektrum aktivit. Předpokládejme, že firma vyrábí a prodává spotřební zboží např. elektroniku.

Marketing provádí:

a) vyhledává příležitosti na trhu:
Vyhledává potřeby různých typů zákazníků. To se nazývá výzkum trhu. Ve stejnou dobu sleduje technologický vývoj a nové výrobky v oboru.
Z tohoto průzkumu musí marketing získat:

 • jaké budou trendy v poptávce po současných výrobcích
 • možnosti poptávky pro nové výrobky
 • potřeby po nových výrobcích, které pak firma bude vyrábět

b) řízení produktu
Marketing je odpovědný za předpověď a řízení výrobku a jeho distribuci. Dále řídí, které nové výrobky se budou prodávat na jakých trzích.

c) řízení distribučních kanálů
Ne vždy je možné dodávat přímo zákazníkovi. Proto se musí použít distributor, aby zboží skladoval a prodal.
Musí být vybrány velkoobchody a maloobchody, které mají zájem prodávat ono zboží, a které vyvinou úsilí prodat zboží zákazníkovi, který má na výběr z více nabídek.
Tyto maloobchody a velkoobchody jsou velmi důležitou částí distribuce zboží zákazníkovi.
Jsou to nezávislé společnosti, jen zřídka kdy vlastněné výrobcem, ale někým jiným, velko či maloobchodníkem.

d) reklama a propagace výrobků a služeb
Marketing je zodpovědný za komunikaci se zákazníkem, musí ho informovat o existenci a výhodách výrobku.
Reklama a propagace je zaměřena vždy jen na určitou skupinu zákazníků:
Dělí se na:

 • komunikace se zákazníkem
 • podporuje zákazníka ke koupi výrobku nebo služeb, zákazník je
 • seznámen s výhodami výrobku
 • přesvědčuje zákazníka ke koupi
 • podporuje velkoobchod a maloobchod při prodeji výrobku zákazníkovi
 • ujišťuje zákazníka, že nákup bylo správné rozhodnutí
 • přesvědčuje zákazníka pro budoucí nákup výrobku

Reklama a propagace usiluje o to, aby se potenciální zákazník zajímal o nákup a později tento zájem proměnil v rozhodnutí o nákupu.

e) navržení ceny a termínu dodání zboží
Tato aktivita marketingu je spojená s navržením prodejní ceny, termínu dodání a platebními podmínkami. Další funkce jako financování a úvěrování je také zahrnuta v této části.

Zde je podstatné:

 • ceny jsou navrženy tak, aby distributor i konečný zákazník byli motivováni k nákupu výrobku, firma musí dosahovat očekávaného obratu. Současně musí být aktivita prospěšná i pro distributora a zákazník si musí uvědomovat, že ceny které platí jsou konkurenceschopné při porovnání s jinými výrobci
 • platební podmínky a dodací podmínky musí být nastaveny tak, že distributor, který má úvěr, byl motivován mít zboží na skladě a prodávat dostatečné množství zboží
 • distributor platí za zboží v rozumném intervalu od dodání, jinak výrobce začne strádat problémem přílišného kapitálu u dlužníků (odeberou zboží a nezaplatí ho)

f) plánování
je velmi důležité, nezbytná funkce ve firmě. Plán marketingu musí pokrývat po detailu:

 • roční předpovědi prodejů, s nimiž se později pracuje při přípravě rozpočtu
 • roční plán nákladů na reklamu a propagaci
 • plánování doby splatnosti – příjem peněz od zákazníka
 • plán zavedení nového výrobku na trh, uvedení na trh
 • náklady a ceny za všechny marketingové aktivity dohromady

4. Marketingová koncepce

Nejdůležitější úkol manažerů v jejich organizaci je rozumět potřebám a přáním zákazníků na trhu a přizpůsobit organizaci řízení tak, aby výrobky nebo služby byli dodávány na trh dříve a efektivněji než dodává konkurence

To znamená, že management firmy má dvě základní role:

 • citlivě číst situaci na trhu – management firmy musí znát poptávku trhu, sledovat její změny. Poptávka trhu a dodání zboží na trh efektivně a ziskově musí být rozhodující silou pro všechny manažery firmy, ne pouze pro marketing
 • celé řízení firmy musí být marketingově orientované: celá firma musí být zaměřena tak, aby splňovala marketingové cíle, byla konkurence schopná a dosahovala zisku

Marketingové oddělení musí definovat výrobek, který se bude vyrábět. S touto myšlenkou musí přijít v předstihu, aby mohlo vývojové oddělení výrobek zkonstruovat. Marketing musí zajistit prodejnost výrobku a dále musí sledovat reakci zákazníků na výrobek.

Zákazník si nekoupí výrobek, jestliže o něm nebude správně informován, jestliže výrobek nebude na správném prodejním místě, za správnou cenu a včas. Marketing musí zajistit, aby tyto všechny faktory byly v souladu.

V tomto článku jsou jen nastíněny základy marketingu jako oddělení, které musí být vůdčí postavou celé firmy a úkoly s kterými se toto oddělení potýká.

– pk –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!