Teorie marketingu

Mediální plánování

Základem účinné reklamní kampaně je kvalitní příprava. Zadavatel by si měl uvědomit, v jaké fázi se jeho značka právě nachází, kdo je cílová skupina, jak komunikuje jeho konkurence, zkrátka jde o to vyjasnit si své vize a cíle pro následující období.

Podrobné plánování nové kampaně ušetří čas, peníze, ale zároveň přinese co největší užitek. Plánováním a realizací kampaně v médiích se zpravidla zabývají mediální agentury, které se specializují na tyto aktivity, mají potřebná data, zkušenosti a kontakty, sledují trendy, mají zkušenosti s rozpočty.

Zadání – tzv. klientský brief
Na počátku každé kampaně je důležité vytvořit podrobné zadání (klientský brief) v podobě psaného dokumentu. Ať se pak pošle agentuře, nebo ne, mělo by zadání obsahovat:

  • cíle reklamní komunikace (uvedení nového produktu, budování image, akce…)
  • informace o firmě a její pozici na trhu, logo, firemní vizuální styl apod.
  • informace o produktu
  • informace o cílové skupině (její charakteristiky – věk, vzdělání, zaměstnání , volnočasové aktivity, média, která sleduje a využívá)
  • média, ve kterých bude kampaň probíhat (TV, tisk, outdoor, rádio, internet)
  • časové období, během kterého má kampaň probíhat
  • rozpočet

Analýzy cílové skupiny, konkurence, trhu
Pro přesné zacílení kampaně je nezbytné znát nákupní zvyklosti a oblíbená média cílové skupiny, tzn. zjistit, kde je největší šance, že se potenciální zákazník setká s reklamním sdělením, které je mu určeno. Vždy je dobré vědět, co dělá konkurence (jaká média využívá pro své kampaně, jak komunikuje, jaké finanční prostředky investuje do reklamy atd.) a co u ní funguje.

Fáze mediálního plánování
Teprve po důkladné přípravě přichází samotné mediální plánování, při němž se vytvářejí cíle, strategie, metodika měření a časový harmonogram. Výsledkem je mediaplán, který po schválení zadavatelem slouží zároveň jako objednávka

Komunikační strategie se vytvářejí vždy na míru konkrétnímu produktu a jeho aktuálním potřebám, pro cílovou skupinu a vzhledem k momentální situaci na trhu. Do strategického plánu spadá volba media mixu (poměr reklamních sdělení v TV, rádiu, tisku, na internetu, outdoorových nosičích) a jednotlivé rozpočty.
Dalším krokem je samotná realizace marketingové kampaně. V této fázi jde hlavně o dodržování naplánovaných aktivit a časového harmonogramu, nákup reklamních prostor a reporting (dokládání, že naplánované aktivity opravdu proběhly).

Průběžně se monitoruje, zda je reklama skutečně vidět a zda působí na cílové skupiny. Na závěr, v ideálním případě, se pomocí různých výzkumů měří dopad kampaně (povědomí o reklamě, loajalita, povědomí o značce atd.) a její zhodnocení. Z těchto údajů pak v budoucnu vycházejí další kampaně.

Čtěte také