Průmysl

SAP pomáhá zákazníkům reagovat na ekonomický pokles

SAP® Business Suite 7 snižuje bariéry aktualizace a poskytuje zákazníkům vyšší stupeň kontroly, výkonnosti a flexibility podle změny obchodní dynamiky.

Na začátku února SAP AG představil SAP® Business Suite 7 software, další generaci softwarového vybavení, které pomáhá podnikům optimalizovat svůj výkon a snižovat IT náklady. V současném prostředí je každá organizace vybízena, aby se soustředila na krátkodobé obchodní hodnoty při zachování koherentní IT architektury a formátu. SAP Business Suite tuto potřebu rozpoznal. Je navržen k snadné aktualizaci, s doplňujícími balíčky má zákazníkům pomoci snížit IT náklady, díky vybraným analytickým schopnostem od SAP® BusinessObjects™ portfolia získají jeho uživatelé lepší kontrolu. Konečného procesu excelence by měli dosáhnout přes modulární rozmístění nejlepších praktik v odvětví a architekturou orientovanou na služby (SOA).

Přední analytici souhlasí, že takovýto modulární, riziko snižující IT přístup pomáhá společnostem nejen udržet si konkurenceschopnost v turbulentních ekonomických časech, ale také je umisťuje k rychlému získávání obchodních příležitostí při obnově.

„Dnes jsou velké podniky skeptické, pokud jde o IT projekty, které zahrnují základní investice, jež nejsou svázány se získáním rychlé hodnoty pro uživatele,“ uvedl Jeff Woods, výkonný vice prezident ERP a SCM, Garner. „Velké projekty, které pouze slibují základ pro budoucí navrácení hodnoty, jsou příliš rizikové, příliš nákladné a výhody jsou obtížně odůvodnitelné pro vedoucí složky podnikání. Podniky chtějí integrovat IT řešení, která vyžadují jen investice, jež jsou spojené s okamžitou obchodní hodnotou – ale bez ztráty nákladů, informační integrity a výhod procesu integrity, které strategické postupy poskytují.“

Nový SAP Business Suite byl vytvořen podle zákazníků a partnerů. Představuje scénáře bohatých hodnot odvětví – konečné obchodní procesy, které jsou zaměřené na specifické průmyslové výsledky, již překlenou organizační hranice a aplikační zásobníky. Scénáře hodnot mohou být implementovány v přerušované úpravě a rozmístěny podle potřeb zákazníků.

Například maloobchodníci chápou, že spojení se zákazníky je kritickým poselstvím. Se scénářem hodnoty „inspirovaným nákupními zkušenostmi“, CEO prodeje – spolu s linií obchodního managementu – jsou schopni lépe pochopit nákupčí, předvídat jejich potřeby a formovat zkušenosti zákazníků, stejně jako efektivně ovlivňovat maloobchodní operace, řízení loajality, řízení pracovní síly, výrobkový sortiment a ceny.

-red-

Čtěte také