Komunikace

Marketing a pranýř

Neznám podnikatele, který by nechtěl být úspěšný. Pokud vás ovšem někdo začne veřejně zostuzovat, že se o svůj úspěch staráte nedostatečně, pravděpodobně mu příliš vděční nebudete. A když ke všemu zjistíte, že všechno to peskování není ničím jiným než reklamou, asi vámi začne cloumat spravedlivý hněv.

Všechno to začalo „objevnou“ myšlenkou, že kdo chce být v dnešní době úspěšný, musí být viděn na internetu. Jistá webhostigová firma si z toho logicky odvodila, že kdo tedy na internetu není, šlape si trestuhodně po štěstí. A protože jde o potenciální zákazníky, rozhodla se jednat a povolala reklamní agenturu.

Pokud si nyní myslíte, že kreativci připravili nějaké neodolatelné vysvětlení, jak lze s internetem přijít k pěkným penězům, pak podceňujete jejich tvůrčí rozlet. Agenturu totiž napadlo postavit ony podnikatele bez internetu na pranýř, šokovat a dát jim co proto. Máte-li tedy v tomto smyslu nějaké nedostatky a chybí-li vám internetová prezentace, jednoho dne se u vás možná objeví černý vůz, z něj vystoupí černě oděná posádka a předá vám potvrzení, že neexistujete.

Nemusíte být ani vděčným čtenářem gangsterek, abyste pochopili, co se asi bude honit v hlavě nebožáka, který takový certifikát dostane. Zvláště když je známo, že lidé obvinění z vydírání podnikatelů se obvykle v cele dlouho nezdrží. Pokud ho tedy na místě neskolí infarkt, zřejmě zavolá protiteroristickou brigádu. Že by naopak k černé posádce pocítil neskonalý vděk a běžel si zaregistrovat doménu, je myslím málo pravděpodobné.

Uvedená reklamní kampaň je typickým příkladem neschopnosti reklamních tvůrců reagovat na změněnou situaci v době krize. Že mnoho z toho, co v minulosti nabízeli, vůbec nefunguje, je evidentní. Ale místo aby v rámci marketingu hledali nové cesty, vymýšlejí čím dál tím větší ztřeštěnosti. Stará veteš se tak pouze balí do nového obalu.
Nejsou v tom samozřejmě sami. I na straně zadavatelů vládne přesvědčení, že je třeba více kreativity, nikoliv více marketingu. Marketéři mnoha společností ostatně dobře vědí, proč to dělají – kdyby se do práce pustili sami, nesli by na trh svoji kůži. Takto to přinejhorším odnese reklamní agentura.

Současný marketing tak ze všeho nejvíc připomíná hemžení mravenců, jimž krize rozkotala mraveniště. Nic nového, jen bezradné pobíhání z místa na místo, a to ještě v lepším případě. V horším pak je vidět jen pečlivě ucpané jezevčí nory.

Kdosi před časem prohlásil, že po krizi už nic nebude jako dříve. Revoluce obvykle vyšlehují z pocitu, že současnost již nelze snést. Je-li tomu tak, měli bychom brzy v marketingu očekávat nějaké to vzbouření. Jeho úroveň totiž začíná být k nesnesení.

Čtěte také