Průmysl

Zahájení výstavby ČOV a kanalizace v Mistříně

Ve Svatobořicích–Mistříně na Hodonínsku proběhlo poslední říjnový den za účasti zástupců delegace Evropské komise v ČR, ministerstva pro místní rozvoj, krajské a místní samosprávy slavnostní zahájení výstavby Čističky odpadních vod a kanalizace. Tento projekt, výrazně spolufinancovaný z programu EU Phare – Přeshraniční spolupráce, realizuje společnost HOCHTIEF VSB a dokončen by měl být v srpnu 2004.

Celkové náklady výstavby čističky odpadních vod a kanalizace ve Svatobořicích-Mistříně činí 4 394 045,19 EUR. Výše příspěvku Evropské unie představuje 1,1 mil EUR (cca 33 mil Kč, tj. 26,4% nákladů), což projekt řadí k předním svého druhu v České republice. Smluvní doba výstavby byla stanovena na 21 měsíců.V roce 2002 by měla prostavěnost činit 85 tisíc EUR, v roce 2003 pak 3 117 tis a v roce 2004 konečně 1 192 tis EUR.

Plánovaná kapacita mechanicko-biologické ČOV v Mistříně je 8311 EO a sloužit bude obcím Hovorany, Šardice a Svatobořice-Mistřín. Délka projektu, včetně potřebných čerpacích stanic a kanalizačních přivaděčů na ČOV, činí 14,4 km. Investorem stavby je Dobrovolné sdružení obcí Hovorany, Šardice, Svatobořice-Mistřín, projektantem DUIS, s.r.o., Brno a dodavatelem HOCHTIEF VSB a.s. Konečným uživatelem bude akciová společnost Vodovody a kanalizace Hodonín.

„Čistička pomůže výrazně ozdravit životní prostředí v okolí řeky Kyjovky, které je silně postiženo někdejší těžbou lignitu,“ uvádí Jiří Kyněra, starosta Svatobořic-Mistřína a předseda Dobrovolného sdružení obcí Hovorany, Šardice, Svatobořice-Mistřín.

Projekt je významný i pro dodavatele, HOCHTIEF VSB a.s. „Ne snad zaměřením, vždyť ČOV, kanalizační systémy a stavby pro životní prostředí jsou pro HOCHTIEF VSB rutinní záležitostí, ale především regionálním umístěním. Naše firma doposud působila zejména v českých krajích a nyní se nám otevírá pomyslná brána na Moravu. Na projekt v Mistříně bychom proto rádi navázali i dalšími v jihomoravském regionu,“ rozkrývá firemní strategii ing. Václav Matyáš, generální ředitel HOCHTIEF VSB a.s.

HOCHTIEF VSB a.s., patří k největším stavebním firmám v ČR. Je součástí skupiny HOCHTIEF, jedničky na stavebním trhu v SRN a jedné z předních stavebních společností v Evropě. Jeho nejznámější stavbou je JE Temelín. Aktuální projekt společnosti HOCHTIEF VSB – administrativní budova Hlavní správy ČEZ v Praze – obdržel titul Stavba roku 2002.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!