Teorie marketingu

Zakládáme marketingový útvar (2.)

S tím, co bylo řečeno o organizaci práce a pravomocích marketingového útvaru, úzce souvisí výběr pracovníků. Jak už bylo řečeno, nemůže se tento tým – a marketing nelze dělat jinak, než jako týmovou práci – skládat jen z obchodních a reklamních pracovníků. Potřebuje mít ve svých řadách pracovníky, kteří jsou obeznámeni s technologií výroby či služeb, ekonomikou a v neposlední řadě i s motivováním lidí a zvyšováním jejich kvalifikace.

Protože jim, jak již bylo řečeno, nemůžeme dát absolutní pravomoci rozkazovat, je třeba, aby tito lidé uměli dosahovat svých cílů jinak. Zejména vysokou úrovní komunikace, znalostmi psychologie a schopnosti využívat tyto znalosti k dosažení cílů. Přesvědčit své kolegy z ostatních útvarů, že hledat nová řešení z jiných důvodů, než je uspokojení zákazníka, není výhodné – to vyžaduje opravdu dobrý přesvědčovací talent. Nemysleme si, že reklamní pracovníci nebo bývalí obchodní cestující jím oplývají. Něco jiného je přesvědčit zákazníka, že právě váš výrobek je to, co potřebuje, něco jiného je pak vývojovému pracovníkovi vysvětlit, že jeho skvělý a geniální výrobek pravděpodobně nebude nikdo chtít.

Pracovníci marketingového útvaru by tedy měli mít vyvinutý silný cit pro týmovou práci. Na to, jak jsou sehraní a schopní spolupracovat, totiž závisí, jak rychle se podněty od zákazníků přenesou do realizace. Vnější signály se předávají vnitřnímu organismu firmy právě zde. Pokud není marketingový tým dokonale sehraný, s dobře vytvořenými sociálními vazbami, není schopen tyto signály předávat bez šumu a nezkreslené.

Marketingový tým však také musí být schopen působit jako výrazně kolektivizující prvek v rámci celé firmy. Tam, kde je vytvořen a správně funguje, není vedoucí manažer sám na vytváření kolektivního nadšení, na prosazování firemní vize a ztotožnění pracovníků s firemními zájmy. Nutno však zdůraznit, že tyto zájmy a vize se nesmějí míjet se zájmy zákazníků. Marketingově fungující firma si nemůže dovolit mít jinou filosofii, než uspokojování potřeb zákazníků. Marketingový tým tedy musí být tvořen lidmi, kteří mají také silně vyvinutou víru v úspěch a schopnost předávat ji ostatním a sdílet ji s nimi. Jeho pracovníci musejí být schopni motivovat své kolegy jako osobnosti i jako pracovní kolektiv.

Možná teď někdo namítne, že takto si může ve firmě vytvořit mocnou skupinu, která bude schopna ovlivňovat všechny a vše ve svůj sobecký prospěch. Že takto kvalifikovaní lidé, obdaření vysokými pravomocemi, mohou vytvořit jakési mocenské centrum, manipulující svými kolegy. Ano ta možnost zde je, pokud vedoucí manažer nefunguje tak, jak by v marketingově řízené firmě měl. Pokud jsou jeho schopnosti zejména operativní a většinu pracovního času tráví tím, že zasahuje do rozhodování jiných, může mu opravdu takto definovaný a vybavený marketingový útvar „přerůst přes hlavu“. Také proto je třeba chápat, že marketingová orientace firmy s sebou nepřináší jen změny na úrovni obchodní, ale v celém systému, včetně jeho řízení. Vedoucí pracovník, vystupující v roli vůdce, si dokáže prosadit autoritu bez toho, že by omezoval něčí pravomoci nebo přeháněl kontrolu.

Podívejte se nyní zpět na všechny požadavky, které jsou kladeny na pracovníky marketingového útvaru. Vyplývá z nich především, že se jedná o tým vysoce kvalifikovaných a dovedných lidí, který nemůže vzniknout pouhým převedením několika pracovníků z obchodního útvaru a jejich doplněním podle hesla „Mládí patří svět!“ Pokud máte pocit, že přetahování zdatných pracovníků z jiných firem je pro vás to pravé, pak byste se měli zaměřit právě na takové marketingové odborníky. Nechodí jich totiž po světě mnoho a jsou mnohem vzácnější, než třeba ekonomové nebo obchodníci. Spoléháte-li na vlastní výchovu, neočekávejte, že se vám takto specializovaný pracovník vyloupne po víkendovém kurzu. Zde je nutno počítat s během na dlouhé trati a s nemalými náklady. Nejenom na přípravu, ale potom také na hodnocení těchto specialistů.

Jste-li stále pevně rozhodnutí marketingový útvar zřídit (případně ze stávajícího marketingového útvaru udělat skutečný marketingový tým), nemůžete tedy doufat, že se vám to podaří pouhým přivěšením útvaru ke stávající organizační struktuře, či kosmetickou přeměnou. Čeká vás organizační, kompetenční i motivační revoluce, a to jsem vyjmenoval jenom ty hlavní oblasti. Přesto je jeden dobrý důvod, proč byste měli tuto trnitou cestu podstoupit – nikdo totiž ještě nenašel lepší způsob, jak být v podnikání úspěšný, než důsledné uplatňování marketingu.

Čtěte také