Průmysl

Rok 2011 přinese změnu v systému energetického štítkování domácích elektrospotřebičů

Od loňského prosince vstupila v platnost novelizovaná evropská legislativa v oblasti energetického štítkování spotřebičů, která určuje nová pravidla pro značení energetické náročnosti domácích elektrospotřebičů. V průběhu příštího roku se spotřebitelé mohou setkávat s oběma variantami štítků a na konci roku 2011 již bude povinné používání nových, graficky i obsahově upravených štítků.

Energetický štítek se používá pro domácí elektrospotřebiče (ledničky, pračky, myčky, apod.) a vyjadřuje energetickou náročnost jejich provozu. Písmena A až G vyjadřují energetickou třídu daného spotřebiče. Tato je výsledkem porovnání pevně daných parametrů a měření skutečných provozních hodnot spotřebičů, výsledkem pak je koeficient energetické účinnosti. Výsledný koeficient je pro zjednodušení vyjádřen známou škálou písmen, případně doplněnou o znaménka + ve třídě A. „Jelikož technologický vývoj jde neustále kupředu a nedošlo k posunu energetických tříd, kategorie A přestala stačit a začalo se používat značení A+, A++ a A+++,“ vysvětluje příčinu změn Juraj Krivošík ze společnosti SEVEn.

Nový štítek od starého rozeznají spotřebitelé na první pohled, změnila se jeho vizuální podoba a do určité míry i informační obsah. Veškeré informace jsou vyjádřeny piktogramy a jsou jazykově neutrální.

Vedle vizuální stránky štítků a pravidel jejich používání výrobci a distributory, je hlavním smyslem nové právní úpravy rozšíření kategorie A. „Výrobci již delší dobu hodnocení A+, A++ a A+++ používají. Až nyní jsou ale tyto kategorie oficiálně součástí štítků a spotřebitel tak reálně vidí rozdíl mezi jednotlivými výrobky. Například u chladících zařízení se již nyní na trhu nesmí objevit kategorie B a horší, prodávat se tedy mohou pouze kategorie A, a i v té jsou velké rozdíly. Další rozdělení kategorie tak bylo nevyhnutelné,“ konstatuje Martin Sailer, generální ředitel CECED CZ sdružující výrobce domácích spotřebičů a dodává, že do budoucna bude potřeba legislativu ještě dále měnit.

Energetickými štítky se dnes označují chladící spotřebiče pro domácnost, myčky nádobí, elektrické trouby, pračky, sušičky prádla, klimatizační jednotky, světelné zdroje. Nově se rozrostla sekce chladících zařízení o domácí vinotéky a přenosné chladničky. „Ty mohou nést označení i B, C, někdy i D, záleží na použité technologii,“ doplňuje Martin Sailer. S energetickými štítky se spotřebitelé nově začnou setkávat i u televizorů. Do budoucna se do výčtu energetických spotřebičů budou zařazovat i další výrobky tak, jak pro jednotlivé kategorie bude vznikat legislativa a metodika měření.

Nemění se jenom grafická podoba štítku, ale i jeho obsahová podoba. Jedním z příkladů je měření spotřeby energie u praček, které nově nesestává jenom z měření spotřeby na plný cyklus s 60 stupni Celsia, ale nově u 60 i 40 stupni a s celou a poloviční náplní. Informace na štítku tak bude reflektovat reálnější formu spotřeby energie v domácnostech.

Další legislativní novinkou je, že veškerá inzerce, která bude obsahovat informaci o ceně produktu, bude muset uvádět i jeho energetickou třídu.

Pro ještě jednodušší orientaci mezi energeticky nejúspornějšími spotřebiči přináší program Partnerství Zelená úsporám logo Top Kategorie. Je určeno jen těm spotřebičům s energeticky nejvýhodnějšími parametry. Seznam takto „oceněných“ výrobků je pravidelně aktualizován v souvislosti s uváděním dalších nejúspornějších výrobků na trh. Kritéria pro výběr konkrétních výrobků určuje Kontrolní komise programu Partnerství Zelená úsporám a jsou k dispozici na internetových stránkách: http://www.zelenausporam-partnerstvi.cz/kriteria-pro-zarazeni/

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!