Public relations

Novinky PR Summitu 2014: Hranice byly zbořeny, PR je na prahu nové éry

Šestý ročník Public Relation Sumnmitu se konal v podzimní atmosféře paláce Žofín dne 22.10.2014 a podle organizátorů se jej zúčastnilo více jak 260 odborníků, expertů a komunikátorů. Nosným tématem velmi zdařilé konference bylo: „Hranice byly zbořeny, PR je na prahu nové éry“.

Řečníkům konference se podařilo v bohatém jednodenním pěti blokovém programu prokázat, že PR dnes přesahuje do řady oborů a používá pro svou činnost široké spektrum medií a dokonce profiluje nová zaměření PR.

prsummit_2014

První blok s podtextem „ Vítejte ve světě bez hranic“ zahájil B. Loggetter, CEO z AMEC (International Association for Measurement and Evaluation for Communication), který prezentoval 8 hlavních trendů PR ve světě: fragmentace informací a medií, globální reputace informací, ROI informací v PR, controlling informací, vytvoření PR průmyslu, měření a monitoring PR informací v režimu Big Data, informace jako konkurenční výhoda produktu a producenta.

Podrobně rozebral tzv. barcelonské principy měření dopadu informací a měření typu LIMBO a účastníky pozval na AMEC international Summit v roce 2015 do Stockholmu. Vyzdvihl roli informací, které PR jako měřitelnou konkurenční výhodu produktů a producenta nabízí širokému spektru lidí jako motivy ke koupi a ke spotřebě, což firmám generuje potenciály a efekty výkonů a výkonnosti. P.Mašínová CEO z Newton media dále prezentovala roli Big Data v rámci media inteligence a obchodní inteligence pracovníků firem. Zajímavým postřehem bylo, že big data stojí na prahu konkurenční inteligence, kdy je třeba je s využitím PR přeměňovat v konkurenční výhodu produktu a producenta i neziskových a státních organizací.

Ukázala, jak se mění úhly pohledu na práci s daty a jak data tvoří mediální, obchodní a konkurenční inteligenci organizací. V. Friedmann z firmy Sazka doložil na restartování značky Sazka, jak lze cíleně a efektivně využít obsahů a témat komunikace, která se stávají nosným informačním tokem PR s cílem: „Lidé si chtějí splnit se sazkou své sny“.

Osobně mě překvapil výsledek ankety, že lidé chtějí vyhrát „jen“ 10 milionů, aby si své sny v ČR splnili. Blok zakončil Csaba Faix z firmy Prezi, který ukázal, jak by měly s PR pracovat Start-upy v nové éře komunikací. Podle něj jsou klíčové pro rozvoj start-upů informační příběhy, které se stávají informačními seismografy doby v moderních chytrých IT mediích. Blok ukázal, že hranice mezi marketingem a PR jsou kooperační a spíše než hledání hranic je podstatné využívání možností informací, PR a dat v rámci mediální, obchodní, marketingové a konkurenční inteligence pro docílené efektů výkonů a měřitelné výkonnosti forem a organizací.

Druhý blok byl zacílena na téma: „hranice PR jsou zbořeny a PR je na prahu nové éry“. M. Ježek a I. Tučník z firmy Inspiro Solutions v dialogové prezentaci ukázali, jak je důležité v PR pracovat se sekvencí Brand Advokat – Blogger – Opinion Leader – Celebrita. Pokud se tato sekvence cíleně zařadí mezi media a mediální kanály a využije se současně sociálního PR, digitálů, sociálních medií a klasického PR, lze pro konkrétní brand, produkt a organizaci vytvořit informační spektrum, kde prezentované informace jako konkurenční výhody v příbězích nesou motivy pro koupi a využití. Informační potenciál se touto cestou transferuje do efektu koupě, tržeb, zisku a výkonnosti organizace.

R. Starý (partner z PR Konektor) a P.Ungermann (marketing manažer CZ/SK, firmy Mondelez) dokumentovali, jak uvedené lze využít na příkladu maxi čokolády Milka. Spojení tradičních medií, sociálních medií a nové kreativity pod jednotným projektovým designem PR agentury Konektor přináší myšlenkovou, obsahovou a kreativní niť řešení příběhu, na kterou příjemci informací slyší a to včetně netradičních komunit drsňáků….. Pro investora je pak mnohem jednoduší kampaň řešit se zastřešující PR agenturou než s kreativní, mediální aj. agenturami samostatně.

B. Topinka jako tvůrce kampaně hnutí Ano názorně doložil, jak politický marketing využívá PR pro překreslení mapy politického marketingu v ČR. Toto překreslení by nebylo možné bez zkušeností zahraničních expertů využívajících DNA značky při jejím dlouhodobém budování a současně kompetentnosti a transparentnosti leadera hnutí a požadavku lidí na změnu. Do politického marketingu se dostává v rámci PR tak téma budování nových politických značek, jejich DNA a „pachových stop“.

Třetí blok shrnoval v zajímavě moderované diskuzi, jak uspět v komunikačním světě bez hranic. M. Vlasák shrnul nosné myšlenky a nejzajímavější výstupy a přínosy prvních tří bloků konference.

Čtvrtý blok u příležitosti 25. výročí pádu komunismu v ČR rozebíral v diskusní platformě, jak se podařilo s využitím PR před čtvrt stoletím dostat na Václavské náměstí sto tisíc lidí v době, kdy nebyly sociální sítě….

Pátý blok pak moderoval J. Kučmáš z AMI Communications a rozebíral téma „Jak by měla správně komunikovat státní správa“. Více jak 50 zástupců ze státní správy tak našlo inspiraci jak komunikovat významná témata k občanům, odborné veřejnosti, mediím aj. Vše dokreslovaly názorné případové studie ukazující moderní komunikační cestu institucí a státní správy tak, aby jejich informace byly lidmi vnímány jako významné.

Součástí PR Summitu bylo také vyhlášení PR osobnosti roku 2014. Z pěti nominovaných: V.Bystrova, H. Farghaliho, O. Kobzy, I. Měšťánka a V. Pavelky účastníci hlasováním drtivě rozhodli, že PR osobností roku 2014 se stal Ondřej Kobza, který se angažuje v tom, aby veřejný prostor byl přátelský lidem. Jistě znáte jeho úspěšné projekty umístění klavírů na náměstích, šachových stolků do klidových zón měst, které lidem dávají radost a veřejný prostor zaplňují a zpříjemňují aj.

PR summit 2014 přinesl spoustu novinek a nových poznatků, avšak to zásadní je v tom, že PR s využitím optimálního mixu medií a s využitím brand advokátů, blogerů, opinien leaderů, celebrit a příběhů komunikuje konkurenční výhody produktů a producentů jako motivy pro koupi produktů, užívání služeb a dosažení cílů ve společnosti. Konkurenční výhody a motivy vytvářejí novou architekturu měřitelné big data komunikace v obchodní, mediální, marketingové a konkurenční inteligenci, které prostupují napříč celou společností.

Konkurenční komunikované výhody totiž jsou zdrojem a generátorem výkonu a výkonnosti firem, organizací a státní správy i skupin společnosti. Shrnutí konference zájemce najde na www.prsummit.cz.

Čtěte také