Marketing

Od teď budeme pracovat s Big daty, protože je to In

Dne 15.4. 2015 se uskutečnila v Národní technické knihovně první konference v ČR, která představila Big Data jako důležitý strategický nástroj marketérů a manažerů firem a podnikatelských subjektů. Konference se podle organizátorů zúčastnilo více jak 210 odborníků.

Jako Big data lze označit soubory dat, jejichž velikost je mimo schopnost zachycovat, spravovat a zpracovávat data běžnými způsoby v rozumném čase a tak se využívají k jejich zpracování datové sklady a dataminingové aj. software. Data mají rozměry nejčastěji terabytů. Jako Dlouhá data, lze pak označit informace dokládající vývoj daného jevu v delším čase např. několika let.

bigdata_1

V prvním bloku konference nazvaném přiléhavě Fenomén Big data se řečníci věnovali skutečnosti, kdy Big data přestávají být buzzwordem a stávají se užitečným nástrojem pro marketéry a manažery firem zejména pro jejich řízení a strategický rozvoj. Blok moderoval Miloš Čermák, šéfredaktor iHned.cz.

David Špinar, Head of Performance z Google se snažil vysvětlit, jak Big data formují svět kolem nás a současně jak tato data lze využít pro marketingovou a strategickou práci při podnikání. David Slánský, Director, Management Consulting, KPMG Česká republika se pokusil objasnit aktuální trendy ve zpracování a využití Big Data na základě celosvětového průzkumu názorů manažerů identifikovaných KPMG. Zajímavý byl jeho výrok: „Čísla nikdy nelžou, ale jejich interpretace musí být odpovědná a myšlenkové i faktograficky podložená“.

Pavel Vaněček, Head of Marketing Research, Česká spořitelna se zabýval tématem, jak Big Data mění zaběhlá pravidla řízení podnikání a marketingu a jak konkrétně mohou pozitivně a strategicky ovlivnit váš byznys. Pavel Doležal, Partner firmy Keboola konstatoval, že data marketingová nemusí být velká, stačí, když víte co s nimi udělat…. Jako nosnou myšlenku tohoto bloku lze označit to, že Big data by měla strukturovat informace o konkurenčních výhodách vašeho produktu, respektive kontinua produkt – služby, protože to generuje motivy pro koupi, začlenění vašeho produktu mezi konkurenceschopné a stejně tak vaší firmy mezi firmy konkurenceschopné, to generuje zvýšení počtu prodejů, obratů a zisku, tedy efektivity podnikání. Big data, dlouhá data a informace totiž umožňují provádět např. názorné vizualizace a na jejich podkladě strategická řízení a rozhodnutí. Někdy ale stačí, jak v diskusi vyplynulo využít marketingový minimalismus k tomu, aby jen z malého souboru dat se dosáhlo velkých výsledků.

Druhý blok nazvaný Big data jako nástroj strategie firem se zaměřil na to, jak Big data pomáhají identifikovat potřeby, požadavky, přání, touhy a vztahy – CRM, VCRM zákazníků a zefektivňují výkon i výsledky firmy. Ve firmě je třeba při práci s velkými soubory data budovat tzv. data driven culture a v jejím rámci vytvořit systém, jak tato data použít pro strategické řízení marketingového a hodnotového výkonu a výkonnosti firmy a jejich částí. Filip Doušek, SAP Solution Architect, Mibcon zdůraznil, jak se big data dají používat ve strategickém, ale také operativním řízení firmy s využitím myšlenkových map, aby se člověk v datech neztratil a s využitím tzv. Big Ego tedy schopností se na základě vybraných výstupů Big dat správně rozhodovat. Vzniká tak v podstatě vize datově řízené firmy s využitím marketingové filosofie tvorby hodnot. Petr Sláma, Business Development Manager, Kofola ČeskoSlovensko pak názorně na příkladu firmy Kofola ukázal, jak lze zcela změnit pohled na firmu s vizí práce s Big daty a jak lze tuto vizi postupně zavést a dovést k hodnotovému úspěchu firmy. Názorně ale ukázal jak big data a dlouhá data lze transformovat ve využitelná strategická relevantní data pro řízení úspěchu, rizik, marketingová a produktová řízení. Tomáš Krásný z Gfk prezentoval, jak Big data zpracovaná do klíčových ukazatelů a informací vytvoří platformu pro rozhodování strategické ale také operativní sledování výkonu firmy. Jakub Augustín, Business Consultant z firmy Adastra zdůraznil, že často stačí využít chytře data, která máte na dosah vašeho podnikání. Stanislav Kůra, Chief Data Officer z O2 pak ukázal možnosti telefonních operátorů např. O2 Media pro marketingovou práci firem v rámci cross marketingu a multi channel marketingu. Operátoři mající big data s geolokací mohou totiž měřit průjezdy lidí kolem Vašeho bilbordu, mohou monitorovat kapacitu parkovišť, efektivitu roznosu letáků, pohyb lidí v regionu v rámci kupního chování aj. Prostě Big data operátorů mají potenciál nových marketingových metod efektivně zacílených a podložených geolokací.

Třetí blok byl diskusní a věnoval se problematice jak Big data se dnes uplatňují v práci marketérů a manažerů firem. Diskutující: Tomáš Čupr, zakladatel Slevomat.cz, DameJidlo.cz a Rohlik.cz, Kamil Demuth, Marketing Director, CZC, Filip Doušek, SAP Solution Architect, Mibcon, Luboš Korbelář, obchodní a marketingový ředitel, Česká lékárna a Vendula Mrázová, Group Business Director, Wunderman se shodli na tom, že Big data zpřesňují představu o zákaznících i produktech. Dále, že efektivní práce s Big daty umožňuje individuální komunikaci a bližší kontakt se zákazníkem. Marketingovým a obchodním týmům se tak otvírá cesta k osobnímu marketingu a prodeji.

Čtvrtý blok nazvaný Úspěšné případové studie využití Big data v praxi ukázal 3 případové studie. (1) Ondřej Hloupý, Product Manager z firmy Sprinx Systems doložil, jak Big data se podílejí marketingové revoluci, kdy je třeba nechat práci s daty strojům a spíše se soustředit na jejich relevantní interpretaci. (2) Ondřej Tomas, Managing Partner ve společnosti CleverAnalytics prezentoval Jak lokalizovat a vytěžit business potenciál firmy s využitím Big dat. (3) Luboš Bednář z firmy Marks and Spencer ukázal, že při interpretaci Big Dat je třeba používat rozum a jednoduchost na prvním místě.

Konference byla zajímavá a umožnila zvídavým účastníkům se ptát a načerpat zkušenosti lidí, kteří Big data používají pro strategické a hodnotově marketingové řízení firmy.

Čtěte také