On-line

Online reklama v roce 2022 vyrostla o 18 %, výdaje dosáhly téměř 57 miliard korun

V roce 2022 dosáhly výdaje do online reklamy téměř 57 miliard korun, což potvrzuje roli internetu jako nejsilnějšího mediatypu. Jedná se o dosud nejvyšší investice, oproti roku 2021 jde o 18% nárůst, na kterém se v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama (+23 %) a reklama ve vyhledávání (+9 %).

Z pohledu způsobu obchodování inzertního prostoru rostl programatický nákup display reklamy o 35 %. Očekávání pro rok 2023 je 7% růst investic do online reklamy. Údaje pocházejí z výzkumu inzertních výkonů internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.

Výkon ostatních mediatypů na trhu je udáván v ceníkových cenách, zatímco objem internetové inzerce je tvořen ceníkovými i čistými cenami. Proto od roku 2021 SPIR výzkum metodicky upravil, přepočítal celkový výkon onlinu na ceníkové ceny, aby bylo možné srovnání s ostatními mediatypy. Výkon online reklamy tvořený součtem ceníkových a čistých cen v loňském roce dosáhl 56,8 mld. Kč. Převedeno do ceníkových cen se jedná o objem 117,7 mld. Kč, což potvrzuje online reklamě pozici nejsilnějšího mediatypu.

„Je pozitivní vidět, že i v době celosvětové ekonomické recese internet jako reklamní kanál prosperuje. Zároveň je to logické, protože online prostředí nabízí nejpřesnější cílení reklamních kampaní, okamžitou možnost jejich optimalizace a přehled o efektivitě vynaložených prostředků v reálném čase” komentoval výsledky výzkumu Michal Hanák, předseda výkonné rady SPIR.

Výzkum probíhal v lednu a únoru 2023 a zapojili se do něj internetoví provozovatelé, mediální, digitální a specializované agentury, reklamní síť i přímí inzerenti. Metodika výzkumu a její úpravy pro rok 2022 jsou podrobně popsány na webu https://www.inzertnivykony.cz/

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce

Zadavatelé v roce 2022 využili internetovou reklamu v objemu 56,8 miliard korun (součet ceníkových a čistých cen). Jedná se o dosud nejvyšší investice, které představují 18% nárůst oproti předchozímu roku a kopírují kontinuálně rostoucí trend ve využívání online inzerce. Pro rok 2023 je odhadováno zpomalení vývoje na 7% růst, což by znamenalo investice celkem 60,8 mld. Kč do internetové inzerce v roce 2023. V odhadech růstu jsou účastníci výzkumu tradičně konzervativní, letos k opatrnosti v odhadu přispívá navíc i nepříznivá ekonomická situace a dopady inflace.

Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2022

Velikost hrubých reklamních investic za ostatní mediatypy nejsou za rok 2022 k dispozici, proto nelze za minulý rok udělat přímé porovnání a určit jejich podíly. Pokud vycházíme z historických časových řad, tak internet velkým reklamním prostorem v hrubých cenách větším než 100 mld. Kč za rok 2022 zaujímá nepochybně vedení.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!