Branding

Paramo má nové logo

Kapka. Právě tento symbol spojuje nová loga společnosti Paramo a její hlavní retailové značky Mogul. K finální podobě log vedla delší cesta: společnost oslovila agentury a studenty grafických škol, jejich koncepty však nakonec vybrány nebyly.

Uspěly až návrhy profesionálního grafika Martina Škrocha. Modernizovaná loga jsou provázanější, mají hlubší význam a odkazují na zaměření a postavení obou značek.

paramo_logo_1

„Naše nová loga jsou podle mě nezaměnitelná. Zajímavě a srozumitelně identifikují to, co reprezentují – Paramo jako kvalitního českého výrobce technických kapalin s dlouhou tradicí a Mogul jako symbol českých motorových olejů,“ říká Marek Gladysz, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Paramo.

mogul_logo_1

V logu Mogulu je nejpodstatnější hned čtyřnásobná symbolika spojená s písmenem „G“. Jako celek připomíná závodnickou helmu, která asociuje motosport. Jeho horní část představuje nalévací hrdlo motoru, číslo jedna poukazuje na kvalitu a kapka symbolizuje samotný olej.

Právě kapka je spojovacím prvkem mezi logem Mogulu a Parama. „Obě loga často používáme společně, bylo tedy třeba najít něco, co by je sjednotilo a provázalo. Zároveň jsme chtěli poukázat na hlavní předmět podnikání společnosti, a to je výroba olejů a jiných kapalin. Kapka je velmi srozumitelný a vypovídající symbol,“ vysvětlil Marek Gladysz. Obě loga jsou nyní mladší a modernější, grafické prvky navíc lépe charakterizují výrobní zaměření a postavení společnosti.

Čtěte také