Reklama

Pivovar Zubr s novou komunkační kampaní

Využití zvířecího motivu zubra ve všech vizuálech je hlavní ideou nové koncepce, se kterou od června přichází moravský pivovar Zubr. Kampaň je cílena na oblast střední a východní Moravy, a promítne se jak do nadlinkové, tak i podlinkové komunikace.

To, že hlavní roli bude mít v nové komunikaci zvířecí motiv zubra, si zvolili sami spotřebitelé. „Zubr jako zvíře jednoznačně porazil jiné koncepty při testování různých grafických ztvárnění,“ říká Kateřina Vilímová, vedoucí marketingového oddělení pivovaru. Marketingová komunikace je tedy postavena na jeho vlastnostech: zubr je totiž silné, inteligentní a majestátní zvíře a právě těchto atributů bude pivovar ve své komunikaci využívat.

V Přerově se pivo vařilo přibližně od 13. století, kdy bylo městu uděleno právo vařit pivo. Velký vliv na rozvoj pivovarnictví měl v pozdější době, tedy zhruba od 16. století, šlechtický rod Pernštejnů. Památkou na pernštejnské období je i černá zubří hlava se zlatou houžví v nozdrách, rodový erb pánů z Pernštejna, který se stal nejen součástí přerovského městského znaku, ale i přerovského pivovaru. „Novou koncepci jsme postavili na zubrovi, neboť je s pivovarem velmi těsně spojen již od počátků,“ říká Tomáš Pluháček, ředitel pivovaru Zubr. Stěžejními tématy nové koncepce je především propojenost zubra jakožto zvířete na jedné straně a pivovaru a piva na straně druhé. Prostřednictvím kampaně tak pivovar veřejnost seznámí například s tím, jak se zvířecí motiv zubra dostal do jeho znaku nebo jakou roli v jeho vzniku hráli Pernštejnové.

Pivovar Zubr s novou komunkační kampaní

Kampaň kreativně zpracovala agentura Comtech a bude využívat jak outdooru (bigboardy, bilboardy), tak i POS materiálů, webových stránek a sociálních sítí se zaměřením na Facebook.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!