Branding

S osobností ředitele stojí a padá značka firmy

Výzkum mezi předními evropskými řediteli komunikace ukázal, jak důležitou se stává osobnost ředitele firmy. V době, kdy jsou novinky, úspěchy i neúspěchy firem často spojovány s určitými osobami, se osobnost ředitele firmy stala životně důležitou pro vnímání celé společnosti.

Devět z deseti expertů na korporátní komunikaci napříč Evropou říká, že schopnost jejich ředitele jednat s médií a jiným kritickým publikem je úzce spojena s celkovým úspěchem a image jejich společnosti.

Profesor Ansgar Zerfass (Univerzita Lipsko), vedoucí mezinárodního výzkumného týmu, vysvětluje klíčová zjištění takto: “Pověst leaderů velkých firem je nyní velmi důležitá. S ředitelem stojí a padá značka firmy. Doba, kdy se klíčoví lidé podniku tiše schovávali za oponou, je dávno pryč. V dnešní době může únik informací o změně pozice nebo selhání na veřejnosti velmi rychle a vážně poznamenat značku jako takovou. V mnohých případech je osoba ředitele úzce propojena se značkou společnosti.“

Z výzkumu, kterého se zúčastnilo 579 vedoucích oddělení komunikace, vyplynulo následující:

  • 93,1 % souhlasí s tvrzením, že schopnost ředitele firmy komunikovat s malými skupinami veřejnosti je důležitým faktorem celkového úspěchu firmy.
  • 92,2 % souhlasí, že schopnost ředitele firmy komunikovat s médii a velkým publikem je důležitým faktorem celkového úspěchu firmy.
  • 90,5 % je přesvědčeno, že osobní pověst ředitele firmy je důležitým faktorem pro celkový úspěch společnosti.
  • 81,7 % považuje znalosti ředitele v otázkách strategické komunikace za důležitý faktor pro celkový úspěch společnosti.

Přičemž pověst ředitele firmy je nejdůležitější v těchto oblastech: interní komunikace (24,6 %), vztahy s veřejností a komunitou (19,9 %) a finanční komunikace (19,3 %) – zdroj: 467 manažerů komunikace. V detailu jsou výsledky následující:

  • V akciových společnostech je za klíčovou oblast považována finanční (25,1 %) a interní komunikace (24,0 %). V soukromých firmách patří do nejdůležitějších oblastí spojených s pověstí ředitele interní komunikace (25,5 %), vztahy s veřejností a komunitami (23,0 %) a komunikace s politickým spektrem (21,3 %).
  • 83,2 % týmů zaměřených na korporátní komunikaci aktivně pracuje na positioningu ředitele jejich společnosti. 66,9 % aktivně pracuje na zprávách a nástrojích souvisejících přímo s osobností ředitele společnosti. 66,7 % aktivně pracuje na komunikační strategii pro ředitele společnosti a 60,3 % aktivně monitoruje pověst ředitele – zdroj: 557 manažerů komunikace.
  • 30,8 % procent sdělení ředitele společnosti mělo za úkol potvrdit jeho funkční kompetence (schopnosti pro vykonávání funkce). Dalších 30,3 % sdělení se zaměřovalo na etické kompetence ředitele (jeho správné hodnoty). 24,7 % se týkalo kognitivních kompetencí (jeho odpovídající znalosti) a 14,2 % jeho osobního chování (jeho správné chování) – zdroj: 458 manažerů komunikace.

Zdeňka Svoboda Kuhnová, ředitelka agentury PLEON Impact, která zastupuje síť Ketchum v České republice, k výsledkům říká: “Nejvyšší výkonný představitel společnosti prezentuje a zosobňuje firmu jako takovou a její postoje. V podstatě funguje jako zjednodušení celé spletité firmy a je její živou značkou. Žijeme v době odpovědnosti a zodpovědnosti, kdy se veřejnost identifikuje se skutečnými lidmi. Osobnosti byznysu, které lze snadno považovat za hrdiny nebo zločince, jsou v popředí zájmu,“ a doplňuje: “Positioning ředitele společnosti, jako osoby hodné zapamatování a důvěry, vyžaduje důkladné plánování. Firmy, které to ponechávají náhodě, nebezpečně riskují.“

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!