Výzkum trhu

StarchMetrix napoví, zda má reklamní kampaň vliv na prodej

V rámci spolupráce při pravidelném monitorování efektivity printové reklamy ve vybraných časopisech předala společnost GfK Sekci časopisů Unie vydavatelů třetí vlnu výsledků výzkumu s použitím mezinárodní metodiky GfK StarchMetrixTM. Sběr dat probíhá v rámci výzkumu od září 2013 a během prvního roku v něm bude realizováno téměř 80 měření titulů tištěných časopisů. První, druhá a třetí vlna tohoto průzkumu se konala v období září 2013 – květen 2014 a hodnocení se zúčastnilo 14 518 respondentů.

GfK StarchMetrix přináší novou dimenzi na český tiskový trh

„Navázání spolupráce mezi GfK a Unií vydavatelů se ukázal jako krok správným směrem. Kromě rozšíření výzkumu tiskového trhu o unikátní nástroj na měření efektivity tiskové reklamy a měření její ROI, ukazuje StarchMetrix postupně, jak fungují reklamy pro jednotlivé produktové kategorie. A další fáze výzkumu, které následují, budou například demonstrovat, jak fungují jednotlivé tiskové kampaně,“ říká Khaled El Tohami, KAM ze společnosti GfK.

Už první čísla jsou zajímavá

Již I. až III. vlna GfK StarchMetrixu nám ukázala, že více než polovina čtenářů reklamu v tištěných médiích zachytila a z této skupiny ji pak velká většina také spojila se značkou, anebo na ni reagovala. Zajímavostí je také, že ve II. vlně měření zachytilo reklamu o 15 procent více čtenářů, více než polovina čtenářů obsah printové reklamy dočetla téměř celý a drtivá většina čtenářů si reklamu spojila se značkou. V roce 2014 v průměru i o 5 procent více čtenářů na printovou reklamu reaguje.

Co všechno může GfK StarchMetrix sledovat

StarchMetrix měří mnoho dimenzí printové reklamy – zaznamenání reklamy čtenářem, přiřazení reklamy ke značce, akci čtenáře po zhlédnutí reklamy, čtenost části nebo většiny tiskové reklamy, vztah ke značce, ale také vliv reklamy s úmyslem inzerovné zboží koupit, nebo nákup produktu doporučit jiné osobě. StarchMetrix umožňuje posoudit i výkon reklamy porovnáváním s ostatními reklamami stejné kategorie ve vydání jednoho časopisu nebo různých časopisů, a napoví i o vhodnosti různých formátů reklamy, či efektivitě speciálních postupů v inzerci (např. vícenásobná reklama v jednom vydání).

Stále vede kosmetika

Mezi nejvíce zaznamenané inzeráty patří reklamy na kosmetiku, které dosahují nejvyššího skóre. Reklamy, které vzbudily největší odhodlání k nákupu, jsou na různé druhy čokolády a dosahují téměř 70 procentní úspěšnosti od respondentů. Nadprůměrný vliv na odhodlanost k nákupu mají i reklamy na koření a přísady na vaření.

StarchMetrix zodpoví i na zajímavé otázky

Tento speciální průzkum tiskové reklamy však umí klientům dodat i informace o TOP 10 reklamách v daném titulu, které buď vyvolají reakci, nebo pod jejichž vlivem čtenáři zvažují koupi produktu nebo služby. Odpovídá však i na otázky, zda je vhodnější tištěná reklama nebo PR článek v daném médiu, dokonce i to, jestli dokáže otištěná reklama přivést čtenáře k webové stránce a sociálním médiím daného klienta či k produktu. Pro vydavatele zase odpoví na otázky, které reklamy v daném médiu nejvíce fungují, či zda by inzerenti měli například využívat i vícestránkové reklamy.

GfK StarchMetrix je obecně akceptovaným standardním nástrojem pro měření tiskové reklamy. Již více než 85 let je StarchMetrix nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o trhu a měří efektivitu reklamy v časopisech po celém světě. GfK StarchMetrix je syndikátní služba, která provádí podrobné měření návratnosti investic do reklamy ve vydáních časopisů, které jsou mezi spotřebiteli nejpopulárnější. GfK StarchMetrix používá přísnou a konzistentní metodiku a umožňuje jak zadavatelům reklamy, tak i vydavatelům časopisů, aby doložili celkový dopad reklamy v časopisech v celostátních i v mezinárodních mediálních plánech.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!