Výzkum trhu

Trh chytrých telefonů v roce 2016 nadále rostl, v meziročním srovnání o 6,6 procenta

Ve 4. kvartále 2016 činila celosvětová poptávka po chytrých telefonech 391 milionů kusů, což představuje meziroční nárůst o 6 procent. V Severní Americe se v posledním čtvrtletí roku obnovil růst díky tomu nejmodernějším zařízením, jež byla uváděna na trh a díky agresivním promocím operátorů.

Nehledě na obrovskou poptávku ve Velké Británii během Černého pátku se prodeje v západní Evropě snížily ve 4Q 2016 meziročně o čtyři procenta.

Na základě dat z průzkumu GfK Point of Sales představovala v roce 2016 celková poptávka po chytrých telefonech 1,41 miliard kusů, což odpovídá předpovídaným hodnotám. Při pohledu do budoucnosti GfK očekává celosvětově mírný meziroční růst trhu chytrých telefonů na úrovni pěti procent, kdy celková poptávka dosáhne 1,48 miliard.

Západní Evropa: trh je saturován

Ve 4. kvartále 2016 dosáhla poptávka po chytrých telefonech 38,6 milionů kusů, tedy v porovnání s předchozím rokem o čtyři procenta méně. Ve Velké Británii byla poptávka velmi vysoká během listopadových slev o Černém pátku. To však nestačilo na vykompenzování desetiprocentního meziročního poklesu, k němuž došlo ve 4Q 2016 jak v Německu, tak i ve Francii. Celý region zaznamenal meziroční snížení poptávky o tři procenta a za celý rok tak bylo prodáno131,6 kusů. GfK předpovídá na letošní rok v západní Evropě stagnaci poptávky, neboť celkově je tento trh saturován.

Střední a východní Evropa: oživení v Rusku

V tomto regionu činila ve 4. kvartále 2016 poptávka po chytrých telefonech 24,2 milionů kusů a meziročně se tak zvýšila o 16 procent. Díky zlepšené politické stabilitě na Ukrajině byl v této zemi zaznamenán impozantní meziroční nárůst o 34 procenta. V Rusku se stabilizovala měna, což zafungovalo jako hlavní katalyzátor zvyšování poptávky po chytrých telefonech a ve srovnání s předchozím rokem prodeje stouply o deset procent. Podle prognózy GfK dosáhne poptávka po chytrých telefonech v roce 2017 84,4 milionů kusů a to znamená meziroční nárůst o osm procent.

Severní Amerika: uvádění nejmodernějších zařízení na trh a agresivní promoce operátorů jako hnací síla poptávky ve 4Q

Po propadu ve 3.čtvrtletí 2016 zaznamenal trh ve 4Q téhož roku zvrat v poptávce. Postaraly se o něj promoce operátorů a zahájení prodeje nejnovějších zařízení, jež se časově shodly s vánočním obdobím. Poptávka po chytrých telefonech dosáhla 58 milionů kusů, což je meziroční zvýšení o tři procenta. GfK předpovídá, že mezi operátory bude velmi silná konkurence, díky níž dojde jen k minimálnímu růstu poptávky po chytrých telefonech ve výši jednoho procenta; v roce 2017 bude představovat 193,4 milionů kusů.

Latinská Amerika: Argentina zažila hvězdný rok 2016 a v Brazílii nastává oživení

Poptávka po chytrých telefonech ve 4Q 2016 dosáhla v tomto regionu 32,3 milionů kusů díky obratu, který nastal ve 3. čtvrtletí téhož roku. Byl zaznamenán meziroční nárůst o osm procent. Zlepšující se politická i ekonomická situace v Brazílii předznamenala postupné oživení poptávky v roce 2016, kdy v listopadu došlo k prvnímu zvýšení poptávky v porovnání s předchozím rokem. Poptávka v Argentině je i nadále silná – ve 4Q 2016 činil meziroční nárůst 38 procent. Za rok 2016 poptávka v celém regionu poklesla meziročně o jedno procento. GfK však nabízí na rok 2017 optimistický výhled, neboť vývoj poptávky v Brazílii má po dvouletém ekonomickém propadu vzestupný trend.

Střední východ a Afrika: růst i nadále zeslabuje

Poptávka po chytrých telefonech dosáhla celkem 41,9 milionů kusů, což představovalo meziroční zvýšení o jedno procento. Bylo to dáno nedobrou ekonomickou situací v Saudské Arábii, Nigérii a Egyptě. GfK však předpovídá, že během roku 2017 dojde ke zrychlení růstu poptávky po chytrých telefonech, neboť se očekává zlepšení ekonomické situace.

Čína: širší využití technologie 4G posiluje poptávku

V Číně představovala ve 4Q 2016 celková poptávka po chytrých telefonech 118,9 milionů kusů a to znamená meziroční nárůst o 12 procent. Díky dotacím od operátorů dosáhl na konci roku počet uživatelů 4G chytrých telefonů 57 procent. Poté, co technologie 4G pronikla do hustě obydlených městských oblastí, se nyní rozšiřuje do menších měst a venkovských regionů, neboť uživatelům 2G a 3G je široce nabízen upgrade. GfK očekává v roce 2017 oproti lonskému roku čtyřprocentní nárůst a prodej 467,9 milionů kusů.

Vyspělé asijské země: růst na saturovaném trhu zajišťuje Jižní Korea

Poptávka po chytrých telefonech dosáhla ve 4Q 2016 celkově 20,5 milionů kusů, což je o čtyři procenta více než v předchozím roce. Jižní Korea zaznamenala úctyhodný meziroční nárůst o 17 procent, k němuž přispěla zvyšující se poptávka po středně drahých přístrojích. Avšak podobně jako v západní Evropě a v Severní Americe je trh saturován a GfK očekává, že poptávka po chytrých telefonech poklesne v roce 2017 o dvě procenta na prodej 72 milionů kusů.

Rozvíjející se asijské země: Indie a Bangladéš pohánějí růst v regionu

Poptávka po chytrých telefonech v regionu vzrostla oproti předchozímu roku na celkových 56,8 milionů kusů, ale ve srovnání s 3Q 2016 šlo o mírné zpomalení. Poptávka v Indii se meziročně zvýšila o pět procent, kdy silné prodeje o říjnovém svátku Diwali částečně vyrovnaly negativní dopad demonetizace. GfK zpracovala pozitivní výhled na rok 2017 a počítá s tím, že poptávka po chytrých telefonech vzroste meziročně o devět procent a dosáhne prodeje 229,4 milinů kusů. V Bangladéši lze podle GfK očekávat meziroční růst o 28 procent a společně s Indií (9procetní nárůst) se zaslouží o dosažení této předpokládané hodnoty.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!