Výzkum trhu

Přílišné nároky na sebe sama a nedostatek peněz jsou hlavními příčinami stresu

S počínajícím předvánočním nákupním shonem zveřejnila společnost GfK výsledky průzkumu, který zkoumal hlavní příčiny stresu v každodenním životě spotřebitelů z 22 zemí. Lidé po celém světě jsou nejčastěji ve stresu kvůli penězům, nárokům na sebe sama a nedostatku spánku.

V rámci online studie jsme požádali více než 27 000 spotřebitelů, aby z připraveného seznamu¹ vybrali hlavní příčiny stresu. Téměř každý třetí respondent (29 procent) se stresuje kvůli množství peněz, se kterým musí vyjít. V celosvětovém měřítku jsou tak peníze hlavní příčinou stresu. Následují nároky, které si klademe sami na sebe (27 procent), nedostatek spánku (23 procent) a nedostatek času na činnosti, kterým bychom se chtěli věnovat (22 procent). Kvůli množství práce, které musí za den odvést, je ve stresu 19 procent respondentů a tento faktor tak uzavírá pětici nejčastějších příčin stresu.

gfk_stres

Nejméně se hlavní příčiny stresu dotýkají Japonců a Němců
Dobrou zprávou je, že přibližně tři lidé z deseti (30 procent) se necítí příliš stresovaní a žádná z možností ze seznamu pro ně nepředstavuje hlavní důvod stresu (řada respondentů je však označila jako dílčí příčiny stresu). Z tohoto hlediska se nejlépe umístilo Japonsko, kde téměř polovina respondentů (48 procent) uvedla, že žádný z uvedených faktorů pro ně nepředstavuje hlavní příčinu stresu. Druhou příčku obsadilo Německo s 44 procenty, za nímž následují Nizozemsko a Hongkong shodně s 37 procenty. Na opačném konci žebříčku se nachází Turecko, kde se s tímto tvrzením ztotožňuje pouze každý desátý člověk (10 procent), následované Argentinou (12 procent) a Mexikem (13 procent).

Hlavní příčiny stresu se mění s věkem
Když se podíváme na různé věkové kategorie, zjistíme, že spotřebitelé ve věku 15 až 39 uvádějí jako hlavní příčinu stresu stejných pět faktorů, ale jejich pořadí se u jednotlivých věkových skupin liší. Pro lidi starší 40 let přestává být hlavní příčinou stresu množství práce a do první pětice se naopak dostávají obavy o zdraví. U osob nad 50 let můžeme mezi prvními pěti stresujícími faktory poprvé zaznamenat péči o člena rodiny, který je starý či nemocný, případně má problémy nebo speciální potřeby. V případě seniorů ve věku 60 let a více se na prvních pěti pozicích již neobjevují nároky na sebe sama a jejich místo přebírají (i když jen velmi těsně) obavy z katastrofických událostí, jako jsou přírodní pohromy nebo terorismus.

Rozdíly v příčinách stresu mezi jednotlivými zeměmi
Celosvětově považuje strach z trestné činnosti za jednu z hlavních příčin stresu pouze 14 procent lidí (13 procent můžu a 15 procent žen). Pokud se ale zaměříme na latinskoamerické země, číslo se dramaticky zvyšuje až na 41 procent v Argentině, 39 procent v Brazílii a 36 procent v Mexiku. Ve všech třech zemích se tak zároveň jedná o jeden z pěti hlavních stresujících faktorů. V Latinské Americe je oproti celosvětovému průměru také podstatně výraznější rozdíl mezi pohlavími – ženy zde označují strach z trestné činnosti za jednu z hlavních příčin stresu přibližně o 10 procent častěji než muži.

Podobná je i situace u lidí, kteří za významnou příčinu stresu považují děti. Z celosvětového hlediska se průměr pohybuje okolo 14 procent, ale v Turecku a ve Francii můžeme zaznamenat víc než dvojnásobné hodnoty, konkrétně 31 a 30 procent. Nelze z toho však vyvozovat, že pociťovaná míra stresu kvůli dětem je v obou zemích stejná. Ve Francii označilo děti za hlavní příčinu stresu 30 procent respondentů, čímž se dostaly mezi pět hlavních stresujících faktorů, zatímco v Turecku jsou s 31 procenty posledním ze 13 faktorů, které turečtí respondenti uvedli jako hlavní příčiny stresu.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *