Marketing

AKA radí procurementům s nákupem služeb

Rostoucí role oddělení procurementu zejména ve velkých společnostech přivedla Asociaci komunikačních agentur k závěru, že specialistům nákupu je užitečné poskytnout hlubší vhled do požadavků na spolupráci mezi zadavatelem a agenturou.

V posledních pěti letech posílila role centrálních nákupních oddělení, která se dříve zabývala především nákupem surovin, komodit a investic. Na kreativní průmysl však nelze uplatňovat stejné metody nákupu jako na nákup komodity. Bolestná nedorozumění vznikající v trojúhelníku – marketing – procurement – agentura zbytečně prodlužují nákupní proces a mohou leckdy vyústit v nefunkční obchodní vztah.

„Procuremet a marketing je nadnárodní téma. Podobné metodiky, jako vydala AKA, vznikají v mnoha zemích. V Británii se na toto téma koná specializovaná odborná konference,“ říká Marek Hlavica, ředitel AKA a spoluautor publikace.

AKA přizvala k práci na metodice Michala Kubíka. Po deseti letech práce v mezinárodních full servisových agenturách přešel na stranu klienta ve společnosti EuroTel a přijal pozici specialisty na nákup marketingových služeb. Během dalších patnácti let profesní kariéry realizoval desítky výběrových řízení, která se týkala reklamního a mediálního trhu, nejen v České republice.

Publikaci Devět zlatých pravidel pro nákup marketingových a reklamních služeb je možné si stáhnout na https://aka.cz/ke-stazeni/
Na jednotlivé okruhy problémů publikace nahlíží z pohledu interního zákazníka, agentury a samotného nákupu. Je psána lapidárním a čtivým způsobem. Cílem nákupního procesu by mělo být uzavření efektivní a plodné spolupráce, nikoliv vítězství jedné strany nad druhou – zdůrazňuje AKA.

Čtěte také