Komunikace

Asociace komunikační agentur se vyjádřila ve věci nové varianty státní hymny

Veřejná diskuse o nových verzích státní hymny se rozhořela. Pokud Český olympijský výbor – jak tvrdí – právě toto zamýšlel, musí si mnout ruce.

Těžko ale věřit, že ho těší, jak se do výboru opřeli sportovci, laici i nejrůznější funkcionáři s pohoršenou výhradou: Co si to ten ČOV vůbec dovolil?! Postup olympioniků je přitom zcela legitimní.

Národní hymna České republiky je součástí toho, čemu se v odborné terminologii říká corporate identity. Tedy souborem znaků a symbolů, které vytvářejí značku. V tomto případě značku státu. Sem patří vizuální symboly jako je státní znak nebo vlajka (jakýsi logotyp státu), typografie a barevnost oficiálních státních dokumentů atd. A také zvukový symbol státu – hymna. Kdo a kdy má vlastně navrhovat úpravy písně povýšené na státní symbol? Sportovci jsou zdaleka nejefektivnějším „uživatelem“ hymny. Všechny pietní a státní ceremonie za deset let nenasbírají tolik posluchačů co jedna zlatá medaile za doprovodu státní hymny na Olympiádě. Z tohoto pohledu je iniciativa sportovců přirozená.

Současně je třeba připomenout, že Kde domov můj je písničkou z lidové zpěvohry. Nikoli nedotknutelným, komplikovaným dílem, jehož posuzování se neobejde bez hlubokých znalostí kompozice. Naše hymna svým původem, funkcí i použitím patří jednoznačně do kategorie populární hudby. Třebaže ji nezpívají popové hvězdy a v rádiích nezní každou hodinu.

Jak se doba mění, je logické klást čas od času otázku, zda hymna ve své ustálené podobě ještě vyhovuje svému poslání. Obměna a modernizace prvků corporate identity je běžná, a to nejen v komerční sféře. Například změny podoby státního znaku proběhly opakovaně a bez bouřlivých diskusí.

Iniciativa Českého olympijského výboru je proto zcela legitimní. Je možné odmítnout konkrétní návrhy a variace. Za smysluplně odůvodněnou aktivitu však ČOV nezasluhuje ani posměšky ani pohoršení. Právě naopak.

Marek Hlavica, výkonný předseda Asociace komunikačních agentur

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *