Marketing

Brand Management 2015 – Naučte se strategicky řídit své značky

Dne 23.9 se konala v příjemném prostředí Slovanského domu v Praze další z řady komerčních konferencí, které organizuje firma Blue Events. Ćím se liší komerční konference a odborná či vědecká konference….

Komerční konference je strukturovaně a programově postavena na tom, že prostor v programu dominantně dostanou partneři konference, kteří si svůj prostor zaplatí např. Kofola, Precioza aj. a mají tak možnost prezentovat své myšlenky před účastníky konference a tím na ně marketingově působit a výstupem konference jsou jen jejich prezentace, které jsou zaheslované tak, aby se k nim dostali jen účastníci komerční konference. Odborné a vědecké konference pak v programu otevřeně nabízejí vystoupení skutečných špičkových odborníků a výstupem je sborník recenzovaných myšlenek a textů volně distribuovaný…. A proč toto vysvětluji… Především proto, že na komerční konferenci tohoto typu nedostávají prostor odborníci ze škol ani skutečné špičky v oblasti brand managementu z ĆR, protože si jej nezaplatili….Avšak skutečnou raritou letošní konference byly materiály pro účastníky, kde třeba bylo staré – červnové číslo časopisu Komora nebo knížka J. Stengela z roku 2013, kterou dostali jen selektivně organizátory vybraní účastníci konference.

brandmanagement_1

Konference začala blokem nazvaným Jak prosadit velké značky na lokálních trzích? V jeho rámci Oliver Koll /Strategic Insights Director, Europanel and Founder and Managing Partner of Institut für Marketing, Innsbruck/ ukázal informace, jak některé značky v zemích světa rostou a jak jiné zanikají. Příspěvek s názvem Recepty pro růst značek ale žádný recept, ani jak na to nedal. Prostě jen bombastický název , kde 315 účastníků konference zjistilo, že je jen bublinou bez naplnění očekávání.

Dále vystoupil P. Šimůnek, šéfredaktor Forbesu v ĆR s příspěvkem Jak rozvíjet mezinárodní značku na českém mediálním trhu? Pochlubil se čísly čtenosti a návštěvností jejich webu a ukázal, jak lze pro bohaté lidi v ĆR vydávat jejich časopis, který si zaplatí co do contentu a grafiky či výpravnosti svou inzercí a kde se píše o nich a jejich příbězích. Peníze těchto bohatých lidí jsou motorem rozvoje značky FORBES v ĆR. Blok uzavřel příspěvek s názvem Jak lokalizovat globální značku? Hannu Kasi / Country Managing Director, ABB Česká republika/ ukázal, jak myšlenkově v rámci daného tématu lze doslova parazitovat na tradicích ĆR a tradičních hodnotách v české populaci. Příkladem byl třeba robot s velkým názvem ABB, který má nahradit výčepního českého piva v restauracích s argumentací, že robot nedovolí čepovat PODMÍREČŃÁK a že tak v hospodách nahradí šenkýře či šenkýřku a aby byl robot hezký, tak bude v rudé barvě. Prezentace byla nacpána obrázky, kde premiéři p. Sobotka, p. Merklová aj. obdivují roboty ABB typu YuMi ale lokalizace značky je přece jen o něčem jiném, tedy o tom, aby místní lidé vnímali, že jim produkty značky pomohou řešit jejich malé i velké problémy a budou jim dávat užitky pro jejich lepší život.

Druhý blok s názvem Jak se chovají vítězné značky? Moderoval Gilles Berouard, Chief Executive Officer New Europe, Havas Worldwide, který zaplatil vystoupení hlavního řečníka konference Jimiho Stengela, vizionáře, marketingového guru a autor knihy GROW /ISBN -978-0- 75354-066-4/, který většinu svého času zbytečně propagoval svou rodinu na návštěvě v Praze, svůj tým a dosažené úspěchy. Jako novou myšlenku rozvoje brandů prezentoval trend 3I tedy internalizace, inspirace a implementace. Ve světě strategických brand managerů ale již 2 roky existuje trend novější 4I – internalizace, inspirace , implementace a inovace. Příspěvkem se jako zlatá nit neslo heslo o pohledu na svět a příběhy lidí přes značku produktu s využitím sociálních medií, které používá sociální marketing prezentující značky produktů. Autogramiáda po proslovení příspěvku byla pak doslova fraškou, protože 2 roky starou knížku řečníka Grow dostali jen vybraní lidé od organizátorů komerční konference a nebylo jí možné ani koupit na místě.

Třetí blok s názvem Příběhy úspěšných českých značek zahájil Jannis Samaras, generální ředitel a předseda představenstva, Kofola s příspěvkem Značka z pohledu majitele firmy. Prezentoval kampaně Kofoly včetně šišlajícího psa a vysvětloval pohnutky zrodu těchto marketingových kampaní. Dále následoval lyrický oslavný příspěvek – chvalozpěv o Precioze, který ale neměl nic s marketingem ani brandingem moc společného a i když Michaela McClelland, Global Brand & Business Development Director, PRECIOSA Lighting se snažila maximálně s láskou o skle povídat a skleněných lustrech v tématu Preciosa – vzácná, precizní, lidská k brand managementu vystoupení mělo daleko. Následoval příspěvek J. Kašpárka, vedoucí marketingu, Tatra Trucks, který ukázal jak se dá tradiční česká značka po té co se dostala do amerických rukou téměř zlikvidovat až do exekučního prodeje a jak se jí nyní čeští zbrojaři snaží vdechnout jí nový osud. Snad tedy tato značka povstane z mrtvých… Posledním příběhem značky byl příspěvek Ladislava Trpáka, Chief Gardener, ZOOT, který doložil, jak lze značku, která již 2x šla do kytek revitalizovat.

Odpoledne pak následovaly 2 diskusní panely. V prvním s názvem Jak řídit značky? Zacíleno na strategii a digitální marketing, se debatovalo ve složení Jan Klimeš, Customer Experience, KPMG, Richard Galovič, Managing Director, Favorit Czechoslovakia, Tomáš Hejkal, Business Unit Manager, Stock Plzeň – Božkov, Barbora Polachová, marketingová manažerka, Uber o tom, jestli je značka jen drahá součást marketingového a komunikačního mixu nebo tvoří součást marketingové strategie. Značka je totiž jedním z pilířů firemní strategie a marketingové strategie a tento pilíř by měly firmy umět využívat. Śkoda jen, že panel neodpověděl účastníkům konference na otázku Jak na to.

Poslední panel s vybranými uživateli služeb digitálního marketingu byl zaměřen na témata: Budujte značku tam, kde se nachází vaše cílové publikum: “Money follow eyeballs“. Klíčové digitální taktiky pro budování značky. Svět bloggerů a youtuberů. Digitál při budování značky v B2C a B2B, u malých lokálních značek, niche segmentů, velkých brandů či na zahraničních teritoriích. Nové nástroje pro vyhodnocování úspěšnosti brand kampaní. Diskutovali – Martin Drábek, Marketing Manager, Česká basketbalová federace,Petr Houzar, Agency Sales Manager, Google Czech Republic, Jakub Chomát, Product Manager Heavy Tools Eastern Europe, Hilti ČR. Tento panel byl z celé konference to nejzajímavější a byl pro účastníky skutečným přínosem.

Komerční konference s názvem Brand management 2015 byla zejména zajímavou platformou a místem, kde se odborníci na marketing a management / účast tvořili z 17 procent GŘ, 35 procent odborníci na branding…/ rádi setkali k debatě a networkingu a předávali si své zkušenosti.

Čtěte také