Branding

Deutsche Telekom představil nové logo: Zdůrazňuje pozici digitálního leadera

Skupina Deutsche Telekom představila novou verzi svého loga. Jeho aktuální podoba vychází ze strategie „leading digital telco“ a reflektuje mezinárodní cíle značky, které se zaměřují zejména na zapojení do digitálního života, udržitelné aktivity a soudržnost společnosti.

Deutsche Telekom chce díky nové vizuální identitě podpořit jednotné vnímání značky po celém světě.

Nové, kompaktnější logo skupiny staví do popředí v komunikaci písmeno T a zároveň jasně definuje úlohu magenty. Název barevné značky bude v budoucnu strukturovat nabídku produktů ve všech zemích. „Náš přístup ke globálnímu trhu je klíčovým pilířem naší mezinárodní digitální a udržitelné firemní strategie,“ říká Ulrich Klenke, ředitel společnosti Deutsche Telekom odpovědný za její značku. „Jeden cíl, jedna architektura značky, jedno logo, jeden slogan a jeden design značky – naší globální strategií chceme dosáhnout toho, aby každý vnímal naši transformaci v přední digitální telekomunikační společnost.“

Větší důraz na písmeno T

V rámci strategie jednotné značky bude společnost Deutsche Telekom do budoucna používat nové logo skupiny ve všech národních společnostech, které vystupují pod značkou T. Základem jasně srozumitelné architektury značky je logo v podobě 1-T-1 (číslice-číslice). Výsledné podoby písmena T se dosáhlo optimalizací křivek a zdůrazněním horní části, trupu a dolní části. Písmeno T bude hrát v budoucí komunikaci významnější úlohu. Přestane být pouhou značkou a posune se do středu pozornosti, aby ho bylo možné používat v kontextu příslušného obsahu. Změny se promítají do celkově silnější prezentace značky a projeví se také jednodušším použitím a zlepšením informovanosti v rámci komunikace.

Magenta plní jasnou funkci

Pro firmu typická barva magenta zůstává pro zákazníky charakteristickým prvkem. Jen málo společností na světě je tak jasně identifikováno a evokováno podle barvy značky. „Magentě jsme také určili jasnou úlohu, která přesahuje samotné vnímání této barvy,“ říká Ulrich Klenke. „Do budoucna plánujeme tento název aktivně používat ke strukturování naší mezinárodní nabídky produktů, abychom se tak ještě více odlišili od konkurence.“ V kombinaci s liquid designem značky, který společnost Deutsche Telekom představila v roce 2020, přispívá tato změna k posílení postavení společnosti na globálním trhu. „Prezentace naší značky bude jasnější, konzistentnější a srozumitelnější napříč hranicemi států – a tím také efektivnější a účinnější.“

Deutsche Telekom poprvé použije upravené logo T na WMC v Barceloně (28. února – 3. března 2022). Celosvětová proměna bude realizována v příštích dvou až třech letech s důrazem na optimalizaci nákladů a efektivní vynaložení zdrojů. V prvním kroku společnost změní své digitální kanály, komunikační kampaně a sponzoring. Následně se změny projeví ve fyzickém světě, například na budovách a v obchodech. Strategické základy pro novou prezentaci značky vytvořil Group Brand Management společnosti Deutsche Telekom. Realizace se týkala všech příslušných oblastí skupiny a probíhala ve spolupráci s düsseldorfskou společností MetaDesign.

Čtěte také