Marketing

Kupní síla Evropanů roste

V Evropě letos vzrostla kupní síla přibližně o čtyři procenta. Výše disponibilních příjmů se však výrazně liší napříč kontinentem i v rámci jednotlivých 42 zemí, které byly do studie společnosti GfK zahrnuty. Zeměpisná poloha je tak jedním z hlavních určujících faktorů kupní síly Evropanů.

Podle studie společnosti GfK mají evropští spotřebitelé v roce 2015 k dispozici celkem zhruba 9,13 bilionů eur (247 bilionů Kč) na útratu a spoření. Průměrná kupní síla na jednoho obyvatele ve všech 42 státech zahrnutých do průzkumu tak činí 13 636 € (370 000 Kč). Oproti loňskému roku se kupní síla Evropanů zvýšila o 4,2 procenta, což v mnoha zemích znamená růst reálné hodnoty. Podle Evropské centrální banky v roce 2015 dosáhne inflace v Evropě hodnoty 0,2 procenta.

Disponibilní příjmy spotřebitelů se výrazně liší v závislosti na oblasti a zemi. Ve státech jižní a východní Evropy se kupní síla zvýšila i navzdory ekonomické krizi. Přesto však tyto země značně zaostávají za svými západo- a severoevropskými protějšky. Z hlediska rozložení kupní síly nespadá téměř žádná země do evropského průměru. Jediným státem, který se okolo něj pohybuje, je Španělsko s kupní silou 13 203 € (360 000 Kč) na osobu.

gfk_kupnisila

Spotřebitelé z první desítky evropských zemí disponují více než 1,5násobkem průměrné evropské kupní síly, přičemž v Lichtenštejnsku je to dokonce 4,5násobek. Dvacet šest států naopak nedosahuje ani evropského průměru. Na čtyři nejlidnatější země, tedy Německo, Velká Británie, Francie a Itálie, připadá celkem 40 procent evropské populace a téměř 60 procent kupní síly na starém kontinentě.

Kupní síla jednoho obyvatele České republiky činí v průměru 7 313 € (200 000 Kč) a je tak na úrovni 53,6 procenta evropského průměru, což představuje v pořadí 26 místo v žebříčku evropských zemí.

Kupní síla Slováků činí 7 769 € (210 000 Kč) na osobu. To odpovídá 57 % evropského průměru, který je na úrovni 13 636 € (370 000 Kč). V žebříčku zemí dle velikosti kupní síly vyjádřené v eurech obsadilo Slovensko 25. místo a umístilo se tak těsně za Estonskem a o příčku nad Českou republikou.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!