Branding

TNS AISA mění strategii a vizuální podobu

Společnost TNS AISA zásadně mění v rámci globální změny svoji strategii přístupu ke klientům a svoji vizuální podobu. Nová strategie Precision Growth, která navazuje na stávající strategii Discover, má vliv na korporátní pohled na svět, myšlení, odhalování insightů i doporučení pro trh.

Precision Growth strategii vysvětluje Managing Director TNS AISA Bronislav Kvasnička: „Naši klienti se musí přizpůsobovat neustále se měnícímu prostředí. Rychle se rozvíjející trh klade vyšší nároky na různorodost přístupů, ekonomická nejistota nás nutí dívat se po nových cestách, jak dosáhnout úspěchu, a to nejen finančního. TNS AISA je tu pro to, aby pomohla klientům nadefinovat kroky pro rozvoj jejich podnikání, pro jejich stálý růst.“

Partnerský vztah s klienty by měl do budoucna být založen na precizním plánu, který jim pomůže identifikovat specifické růstové strategie, způsoby, jak zvýšit loajalitu a další výdaje již existujících zákazníků, která zaujme nové zákazníky, pomůže inovovat produkty i služby a která ukáže cestu na nové trhy a usnadní vstup na ně.

Komplexní strategie dokáže TNS AISA připravit s využitím svých unikátních výzkumných řešení. Celosvětově používané metodiky (Needscope, TRI*M, konverzní model apod.) a syndikované studie (Lifestyle, TRU, Češi v síti) činí z TNS AISA agenturu, která opravdu zná Čechy a ví, jak je poznat více do hloubky. Investujeme do objevování nových metod a technologií, jako jsou virtuální realita, behaviorální ekonomika, do rozvíjení hlubšího porozumění značkám, trhům a lidem.

Vizualizace nové strategie Precison Growth:

Stávající byznys klienta (Today´s business), který může být i poměrně malý, je třeba rozšiřovat, a proto TNS AISA pomáhá zvýšit atraktivitu pro nové zákazníky a rozšiřovat cílové skupiny zákazníků (New customers), zvýšit loajalitu a prodej zákazníkům stávajícím (Loyalty and new spend), nebo pomůže vymyslet úplně novou kategorii, evolucí vytvořit nové produkty na základě vylepšení stávajících (New products and services), popřípadě revolučně osídlit zcela nové trhy (New markets).

Vizuální změna a redesign TNS AISA zahrnuje změnu loga i kompletní grafického manuálu. Novou vizuální prezentací chce společnost přesněji vyjádřit hodnoty a přístup ke klientům, které dlouhodobě vyznává a jejichž základní společnou myšlenkou je „růst“. Změny jsou součástí sjednocování korporátního designu v rámci mezinárodní skupiny TNS, jíž je česká společnost členem.

Kvůli konzistenci loga mezi jednotlivými TNS společnostmi a projekty bylo navrženo logo nové, které je jednodušší, silné a monolitické a je plně funkční.

– red –

Čtěte také