Výzkum trhu

Zajištění stálé dostupnosti informačních systémů

Společnost KPMG uveřejnila novou studii, která se zaměřuje na problematiku zajištění dostupnosti informací a informačních systémů. Společně se změnou podnikatelských procesů a růstem úlohy e-businessu se řešení stálé dostupnosti stává stále důležitějším tématem v oblasti IT.

Informační systémy a technologie hrají v současném podnikání významnou úlohu. Jakýkoli jejich výpadek má přímý dopad na schopnost firmy poskytovat služby zákazníkům.

Tradiční metody ochrany proti výpadkům, které spočívají v zajištění zálohy a obnovy systémů a dat (Disaster Recovery Planning – DRP) počítaly s určitým výpadkem a byly zaměřeny především na neočekávané živelné události. Nedávný průzkum společnosti KPMG a Contingency Planning Magazine ukázal, že očekávání manažerů v oblasti dostupnosti a možnosti tradičních metod obnovy dat se značně rozcházejí. Přes 60 procent oslovených manažerů prohlásilo, že jejich požadavky nejsou v této oblasti naplněny.

Studie KPMG identifikuje řadu důležitých trendů:

 • Rychlý růst poptávky po stálé (24×7) dostupnosti, který je způsoben zejména rozvojem služeb Internetu
 • Rostoucí komplexnost aplikací a technologické infrastruktury ztěžuje zajištění 24×7 dostupnosti
 • Nízká dostupnost a výkon je zásadní překážkou rozvoje e-commerce a m-commerce
 • Společnosti budou ztrácet zákazníky díky slabé dostupnosti svých služeb

Ze studie vyplývá, že 60 procent výpadků podnikatelských procesů je způsobeno nedostatky v oblasti informačních technologií. Tento podíl však nelze zužovat pouze na selhání technická, jedná se zejména o selhání procesů a personálu. Nejčastější příčinou problémů je špatně naplánovaná a otestovaná změna v technologii nebo aplikaci. KPMG vidí řešení problematiky dostupnosti informací v komplexním přístupu, založeném na těchto základních prvcích:

 • Monitorování a řízení systémů v reálném čase, predikce událostí
 • Kritéria hodnocení dostupnosti vycházející z potřeb podnikání
 • Flexibilní a škálovatelná technologická infrastruktura, řízení konfigurací a změn
 • Řešení pro rychlou obnovu dat a systémů

Pro praktickou aplikaci tohoto přístupu je třeba realizovat čtyři základní kroky:

 • Pochopení požadavků zákazníka na dostupnost služeb – schopnost garantovat nepřetržitou funkčnost služeb se promítá do potřebných zdrojů a přináší jisté riziko. Je třeba zvážit všechny přínosy a náklady.
 • Vybudování programu dostupnosti informací – před tím, než začnete aplikovat opatření, musíte poznat stávající stav, zejména v oblastech technologií a řízení IT. Z tohoto stavu vyplývá konkrétní řešení a s ním spojené investice.
 • Implementace – implementace může mít mnoho podob, od zlepšení procesů IT po nákup specializované technologie.
 • Monitorování a predikce – důležitým prvkem je stále monitorování dostupnosti a výkonu systémů z pohledu uživatele.

Úplné znění studie společnosti KPMG s názvem „We are always there for our customers: Achieving continuous information availability for critical business services – A key performance indicator of the 21st Century“ naleznete na internetových stránkách www.kpmg.cz v sekci Knihovna – Publikováno v zahraničí.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!