Marketing

ČAKK: investice členů do kabelového odvětví přesáhly 11 miliard

Česká asociace kabelových komunikací (ČAKK) oznámila, že za posledních 10 let přesáhly celkové investice tří hlavních kabelových operátorů sdružených v asociaci 11,1 miliardy korun. Největší provozovatelé kabelových komunikací sdružených v ČAKK (Intercable CZ, TES Media a UPC) reprezentují přibližně osmdesát procent kabelového trhu v ČR.

Kapacita sítí těchto tří provozovatelů dosahuje 1 086 000 vybudovaných zásuvek, přičemž na kabelovou televizi je v současnosti připojeno 665 000 zákazníků. Poměr dostupných zásuvek a připojených zákazníků potvrzuje pravidlo, že při průměrné padesátiprocentní penetraci je nutno vybudovat infrastrukturu k dvojnásobnému počtu domácností, než je konečný počet zákazníků. Tím se kabelová televize výrazně odlišuje například od telekomunikačních společností.

Celkové výnosy hlavních operátorů za rok 2000 činily 1 579 503 000 Kč, přičemž finanční výsledek skončil celkovou ztrátou 1 042 911 000 Kč. Tato záporná bilance reflektuje nakumulované mnohamiliardové ztráty, které vznikly masivními investicemi do rozvoje kabelových sítí, jejich neustálé modernizace a nerealistickou cenovou politikou na počátku devadesátých let.

Hlavní investice v kabelovém odvětví směřovaly do technologického rozvoje sítí, zákaznického a technického servisu a kvalitní nabídky programů. Technologický rozvoj se zaměřoval zejména na nákup nových páteřních sítí (optické rozvody), modernizaci starých nevyhovujících kabelových rozvodů a zahušťování kabelových sítí. Další finanční prostředky byly investovány do rozvoje nových služeb s přidanou hodnotou jako např. vysokorychlostní připojení k internetu a budoucí využíti kabelové sítě k rozvodu digitální televize a hlasových služeb.

Za co se platí a neplatí kabelovým operátorům

Všichni kabeloví operátoři sdružení v ČAKK poskytují redukovanou programovou nabídku, ve které jsou bezplatně k dispozici signály celoplošných programů tj. ČT1, ČT2, NOVA a PRIMA. Poplatek za redukovanou nabídku zohledňuje především náklady na provoz a údržbu sítě televizních kabelových rozvodů a na jejich vybudování. Cena za redukovanou nabídku je především poplatek za užívání sítí kabelových rozvodů (podobně jako u hlasových služeb veřejné telekomunikační sítě Českého Telecomu), jejichž vybudování, provoz a údržba je rovněž velice nákladná (dnes v průměru dosahuje až 20 000 Kč na jednoho zákazníka).

Placená programová nabídka obsahuje vedle poplatku za přístup k síti poplatky za šířené placené programy v závislosti na jejich druhu a rozsahu (např. Eurosport, Hallmark, Max 1, SuperMax, HBO). Na nabídku kabelové televize navazují další služby, jako je například vysokorychlostní připojení k internetu.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!