On-line

KVADOS zakládá dceřinou společnost pro podporu a prodej myAVIS

Od 1.1.2005 vyčleňuje společnost KVADOS, a.s. své aktivity vývoje a prodeje mobilních řešení do dceřiné společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o. Jedná se o další krok v úspěšném budování pozice leadera v mobilních informačních systémech s celosvětovou působností v oblasti vývoje řešení pro obchodní, marketingové, servisní a logistické firmy.

Přesun aktivit umožňuje větší zaměření společnosti na svůj core business a zpřesnění marketingové komunikace s trhem. Nová společnost KVADOS Mobile Solutions přebírá rozsáhlé portfolio zákazníků myAVIS™, mezinárodně ověřeného úspěšného řešení mobilního informačního systému, včetně vývojové a výrobní základny. Výkonným ředitelem společnosti byl jmenován pan Radek Havlík, který v minulém období budoval mezinárodní partnerskou síť.

Společnost aktivně působí prostřednictvím vlastních obchodních zástupců na trzích České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa a dále pak na řadě dalších trhů prostřednictvím partnerů. V posledním období nově v USA, Holandsku a Belgii. Rostoucí portfolio zákazníků, především z významných nadnárodních společností jak v oblasti obchodních firem tak také v oblasti servisních společností, potvrzuje globální úspěšnost na nově se formujícím trhu mobilních informačních systémů.

Společnost KVADOS, a.s. pokračuje dále v aktivitách v oblasti vývoje, dodávky a implementace vlastního produktu VENTUS® určeného především pro obchodní a logistické společnosti. Na základě dlouholetého úspěšného působení na trhu si společnost získala renomé spolehlivého a specializovaného dodavatele projektů se zaměřením na řešení zákaznických projektů. Od roku 2004 společnost vstoupila aktivně i na slovenský trh a ve spolupráci s partnery připravuje rozvoj aktivit na polském trhu. Spolupráce se společností IT Euro a produktem SyteLyne umožnilo rozšířit zaměření i na výrobní společnosti ve středoevropském regionu.

Skupina KVADOS, a.s. dosáhla za rok 2004 opět rekordních hospodářských výsledků, které reprezentují meziroční nárůst obratu téměř 40%. Činnost skupiny generuje významný profit, který je zpětně reinvestován do dalšího rozvoje.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *