Teorie marketingu

Úskalí marketingových plánů

Velká část marketingového plánování se podobá přivolávání deště. Spousta práce a výsledek je nejistý. Řešení jsou dvě: přivolávat déšť, když vidíte mraky na obzoru nebo změnit plánování. Protože mraky na obzoru můžete vidět vlastníma očima, tady se dočtete spíše o možných bolestivých místech plánování.

Nejdříve si ověřte, že znáte fakta ze situační analýzy trhu (popis stávající situace , analýza SWOT, současné hlavní problémy firmy a nejpravděpodobnější vývoj a předpoklady týkající se budoucnosti), zda víte, jaké máte záměry a cíle, na jejichž základě můžete vytvořit strategii. Vytvořte si nouzové „B“ plány a nezapomínejte na marketingové nástroje, které máte nebo můžete mít k dispozici. Podle poměru tržního podílu a zisku vlastního a konkurence jasně uvidíte hranice, za kterými se vám podnikání nevyplatí.

Po podrobném rozpracování všech podmínek úspěšného plánování začnete pochybovat. Možná budete pochybovat už v průběhu. Jděte brzo spát, a ráno se na to podívejte novýma očima. Nejste si jisti, že jste ve svých odhadech nezmýlili? Podívejte se na to z druhé strany, očima konkurence a trhu. Je tam něco, čemu nebude rozumět člověk mimo váš obor, protože to je popsané hantýrkou? Změňte to. Přepište nejasné partie tak, aby tomu rozuměla i asistentka z jiného oddělení. Napadá vás ještě něco, s čím si nevíte rady? Napište nám.

Úspěch podniku a tím i plánování závisí nejen na kvalitních podkladech, ale i na způsobu odměňování marketingových a brandových manažerů. Většina z nich je z důvodů odměn orientovaná na krátkodobé cíle a výsledky, která v důsledku mohou škodit dlouhodobým plánům a trvalé prosperitě. Podívejte se na tyto data blíže a upravte obě nebo jednu strategii tak, aby se navzájem nepožíraly.

A nakonec se podívejte, nakolik provázané jsou aktivity marketingu, public relations a obchodního oddělení. Můžete zde najít hluchá místa, jejichž odstraněním se vám výrazně zlepší komunikace uvnitř firmy, zvýší se flexibilita podniku navenek, což celkově povede k mnohem spokojenějšímu a stálejšímu zákazníkovi.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *