Výzkum trhu

Který mozek je pro marketing uzpůsoben lépe. Ženský – mužský?

Na první pohled filozofická otázka na kterou by každý z nás dokázal vytvořit svoji vlastní individuální odpověď. Když si však pomůžeme výstupem výzkumu asociačních rozhodovacích automatismů mozku, pana Jiřího Šimonka, který byl prováděn v průběhu posledních 4 let u 266 443 Čechů věkového spektra 3 – 65 (138 465 žen) (127 978 mužů) dojdeme k docela zajímavým zjištěním.

1. Mozek ženy pokud opravdu Chce, tak dokáže přes své chtění „oblbnout“ jakéhokoliv chlapa v České republice. (Nasnímaná data jsou tak silná, že to bude s největší pravděpodobností platit pro všechny chlapy na světě.) Lidově řečeno, mužské mozky jsou vývojově uzpůsobeny tomu, aby dělaly to, co chtějí mozky ženské. Když porozumíme v marketingu hodnotám, které ženy opravdu chtějí, ony už si rozhodování mužů, pokud jej k tomu budou potřebovat umí „zpacifikovat“ samy.

2. Mužský mozek nedokáže porozumět tomu, co ten ženský, opravdu Chce. A ani nemuže. U snímaných Čechů bylo naměřeno, že v mozku jsou přitom aktivovány příliš tozdílné asociačně rozhodovací automatismy. (Obrazně řečeno, je to stejné jako bychom chtěli, aby si PC rozumělo s opračním systémem Applu. Technicky, bez programových úprav a změn, přirozenou cestou to možné není.)

3. Muži marketéři, pokud očekáváme, že pomocí myšlení („brainstormingu“) přijdeme na to, co ženy chtějí, tak na to honem rychle zapomeňme. Pravděpodobně se nám podaří vymyslet logicky znějící konstrukt, ale struktura hodnot, které ženy skutečně reálně Chtějí v něm uchopena nebude. Zvláště, když se mužský mozek bude spoléhat na informace, které od toho ženského získává při vzájemné slovní komunikaci.

A není to tím, že by ženy lhaly. Jejich mozek opravdu komunikací sděluje to co Chce. Ale bohužel, dělá to na informační úrovni, které ten mužský rozumět nemůže. Zajímavostí je, že k poznání ženského Chci, se mužský mozek nejvíce přiblíží svým Cítěním. Jenže má to jeden háček. Zkuste použít v marketingu při obhajobě navrhovaných aktivit argumenty typu „Protože to tak cítíme“ 🙂

4. Naopak, ženský mozek nejen že si umí u chlapů prosadit to co on sám Chce, ale ještě k tomu umí Slyšet a Cítit to, co mužský mozek Chce.

Pokud budou mozky marketérů mužů přemýšlet o tom, jaké hodnoty ženy Chtějí, nezjistí to. I když si budou přitom myslet, že ano. Když si výše interpretované 4 body propojíme do uceleného kontextu, dostane se nám tak docela jasné odpovědi na úvodní otázku. Já za sebe, bych při svém rozhodování v marketingových otázkách docela razantně upřednostňoval pohledy, které přinesou něžné kolegyně. Jejich mozek je pro poznání hodnotově motivačních faktorů chování člověka mnohem lépe strukturován, než ten mužský.

Pokud nám připadá, že to musí být jinak a jako argument využijeme různé oborové konference a publikace, kde se to jen hemží pohledy na marketingovou problematiku prezentovanou muži, tak je to pravděpodobně zapřičiněno tím, že mužský model učení je opřen o sebeprezentačně úspěšnou přirozenost ve vnějším světě. Ten ženský o energetické a vnitřní sebeodměňovací položky. Lidově a hodně zjednodušeně řečeno, ženy jimi uchopené informace předvádět tímto způsobem nepotřebují. Ony se odměňují samy a jinak.

Docela zajímavé, není-liž pravda kolegové muži? Ve skutečnosti nás ženy ovládají a dokáží to způsobem, že mnozí z nás si přitom myslí pravý opak 🙂 No být manažerem lidských zdrojů a hledat marketingového specialisty, tak u mně jako první od nynějška začne rozhodovat jedno kvalifikační kritérium (ženský – mužský mozek).

No a že to platí i pro oblasti, které byly donedávna považovány za čistě mužskou doménu, se můžeme přesvědčit v tomto článku. Můžeme tedy klidně na nějakou uměle zákonně utvářenou genderovou rovnoprávnost zapomenout. Pokud budou ženy chtít, tak nás chlapy, svým chtěním „převálcují“. Naše mozky (mužů i žen) jsou k tomu tak uzpůsobeny.

Čtěte také