On-line

POPAI CE mapuje reklamní systémy digital signage

POPAI CE představila v rámci programu sekce digitální komunikace nový projekt, kterým je webový portál reklamních systémů digital signage.

Záměrem projektu je poskytnout velmi srozumitelnou a jednoduchou formou komplexní přehled o fungujících systémech digital signage na našem území a tak pomoci zadavatelům reklamy i dalším subjektům lépe se orientovat ve sféře aktuálních projektů digitální komunikace.

„Ucelený seznam reklamních systémů digital signage bude po doplnění kompletními daty významným informačním nástrojem při práci s digitálními médii v České republice a důležitým vodítkem pro společnosti, které chtějí využít tato média pro svoji prezentaci a pro komunikaci s klienty,“ uvedl k novému projektu Michal Augusta, garant sekce digitální komunikace POPAI CE.

Portál nabízí zároveň příležitost majitelům a provozovatelům digitálních systémů k jejich prezentaci a přispívá k další popularizaci digital signage v oboru marketingové komunikace.

Databáze systémů digital signage obsahuje informace o provozovateli systému, počtu systémů na trhu, popis systémů a jejich konkrétní umístění na trhu z hlediska jednotlivých regionů i typů lokací, údaje o zobrazovačích a o probíhajících kampaních. Návštěvníci portálu mají možnost vyhledávat podle jednoduchého klíče konkrétní systémy digital signage dle uvedených parametrů, geografického umístění a zároveň mohou navázat komunikaci přímo s provozovatelem systému.

Nový webový portál digital signage je součástí nové komunikační strategie sekce digitální komunikace POPAI CE, která svým programem reaguje na měnící se situaci na trhu digital signage a hledá nové cesty jak podpořit rozvoj tohoto oboru.
Pro další období se sekce nebude věnovat pouze digitálním médiím v tradičních místech prodeje, ale rozšiřuje komunikaci se zaměřením na další místa kontaktu se zákazníkem, jako jsou lékárny, nádraží, čekárny, firemní informační kanály, showroomy, dopravní prostředky a další místa s vysokou koncentrací lidí.

-red-

Čtěte také