On-line

Pepa.cz nově nabízí pobyty pro handikapované

V České republice je více než 30 000 osob na vozíku, osob se sníženou pohyblivostí pak může být až půl milionu. Přitom jejich možnosti při trávení volného času například domácí turistikou jsou velmi omezené. I to je důvod, proč Pepa.cz podstatnou část svých CSR aktivit obrácí tímto směrem.

Standardem pobytů s bezbariérovým přístupem se kromě nízkoprahového vstupu do objektu, který poslouží všem osobám se sníženou pohyblivostí, stává také možnost ubytovat se v pokoji, který umožňuje pohyb lidem na vozíčku včetně možnosti vozík bezpečně uložit. Většina poskytovatelů ubytování pak zajišťuje další služby, které jsou na individuální doptání.

„Během dvou let jsme se díky desítkám tisíc prodaných zájezdů stali autoritou v oblasti tuzemského cestování. S tím samozřejmě souvisí skutečnost, že chceme poskytovat kvalitní ubytování a tipy na domácí cestování opravdu všem. Samostatné vyčlenění pobytů s bezbariérovým přístupem tak bylo jedním z logických kroků a vzniklo mimo jiné také na základě dlouhodobé poptávky našich hostů,“ uvádí Jana Bačová, marketingová manažerka Pepa.cz. „Dalším důležitým krokem pak bude navazování partnerství s důležitými organizacemi – nejprve budou sladěny aktivity s Klubem českých turistů v rámci jeho projektu ‚Turistika pro všechny‘.“

Partnerství s KČT zahrnuje informování hostů o turistických okruzích pro vozíčkáře, které po republice KČT vyznačuje. Brzy by měla být v každém kraji alespoň jedna, momentálně jich je 11. Jejich délka je 4 až 15 kilometrů na okruh, rozlišují několik stupňů obtížnosti pro cestování s doprovodem i bez doprovodu. KČT by jejich počet rád pravidelně zvyšoval i na základě zpětné vazby od turistů. Tu mu pomůže prostřednictvím dotazníků směřovaných na osoby využívající bezbariérové pohyby sbírat i Pepa.cz.

„Vyznačování turistických tras pro vozíčkáře a osoby se sníženou schopností pohybu považujeme za jeden z velmi důležitých kroků, kterým přibližujme domácí turistiku také novým skupinám turistů. Hlavním cílem Klubu českých turistů je ostatně vybudovat dostatečné turistické zázemí pro každého, kdo chce naši vlast poznávat, ať jsou jeho specifické potřeby jakékoli. Na financování programu Turistika pro všechny se podílí drobným příspěvkem desetitisíce turistů během akce Novoroční čtyřlístek,“ uvádí Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *